Nutanix skruvar upp prestanda och ökar flexibiliteten

I samband med Nutanix stora årliga konferens, som så klart är digital i år, passar företaget på att lansera rejäla förbättringar för företagets plattform och dessutom flera intressanta molntjänster.
Det framgår av ett pressmeddelande. Här följer dess fortsättning:
Nutanix har plockat marknadsandelar på senare år i konkurrens med främst VMware. Man erbjuder en plattform för hyperkonvergerad infrastruktur. För att prata ren svenska handlar det om enkel drift för moderna IT-miljöer. Esset i rockärmen är att lösningarna passar bra för kunder som satsar på hybridmoln, alltså IT-miljöer med inslag av både publika och privata moln, samt även hantering av lokala datacenter.
I dag, 9 september, när den europeiska versionen av konferensen .Next inleds presenteras till att börja med en del rejäla förbättringar för Nutanix plattform. De viktigaste är de följande:
  • 50 procent bättre prestanda för IT-drift med mycket I/O (in- och utmatning), det vill säga de flesta typer av drift som inbegriper användare och/eller dataöverföring. Förbättringen kommer bland annat från att de allra senaste tekniklösningarna för minne tas i bruk, som NVMe och Optane. Resultatet blir lägre fördröjningar. När det genomförs i flera led av arkitekturen blir förbättringarna snabbt stora.
  • Förenklad hantering av säkerhet, med ”Zero-Trust Security”, i klartext att kontrollera allt som sker i ett nätverk, samt under kontakter med nätverket. Kontrollerna kan nu specificeras mer i detalj och de kan förändras i realtid under drift. Säkerhetslösningen ger även rekommendationer för regelefterlevnad.
  • Hantering av virtuella nätverk, för att förenkla distribution av körningar och applikationer till molnet. Nutanix lösning baseras på implementationer som används av de ledande leverantörerna av publika moln. Den gör att mjukvarudefinierade nätverk, med tillhörande resurser som applikationer, kan hanteras i olika typer av IT-miljöer, som publika molnplattformar, privata moln och traditionella datacenter.
  • Förbättrad insyn i och automatisering av drift för applikationer. Det görs bland annat med nya Prism Ultimate som är en lösning för att analysera applikationer vad gäller flaskhalsar. Ett exempel är att undersöka SQL-anrop. Prism fungerar även med andra plattformar än Nutanix egen, till exempel virtualiseringsplattformar. Ultimateversionen innebär att Prism nu kan köras som en molntjänst, inte bara installerad lokalt som tidigare.
En intressant konsekvens av prestandaförbättringarna är att virtuella maskiner kan ”packas” tätare i en IT-miljö, med lägre kostnader som följd. Nutanix teknikchef Rajiv Mirani gav exempel på hur avancerade förbättringar som gjorts under en pressträff:
– Vi har till exempel minskat antalet förflyttningar av körning i en server mellan kärnan i operativsystemet och den del av arkitekturen som är reserverad för användare. Sådana här hopp tar tid, så prestanda förbättras. Vi har även kortat ner tiden för diskåtkomst, förklarar Rajiv Mirani.
Bland andra nyheter från Nutanix märks Karbon Services. Det är en molntjänst för att hantera Kubernetesbaserade kluster med containrar. I samband med att den introduceras som en molntjänst har användningsområdet breddas, från att bara vara inriktat på effektiv drift. Nu presenteras Karbon Services som ett alternativ även för utvecklare, för att hantera utvecklingsmiljöer.
I förlängningen innebär Karbon Services naturligtvis en anpassning till devopsbaserade organisationer. I sådana flyttas lösningar sömlöst från utveckling till drift, och det är ofta utvecklare som ansvarar även för driften.
Sammantaget innebär nyheterna från Nutanix att företaget vässar sitt erbjudande för kunder som vill ha de allra modernaste IT-miljöerna, inte minst hybridmoln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.