Ny version av standarden Bus Nordic

Nu finns en ny version av den nordiska standarden Bus Nordic tillgänglig som stöd vid upphandling av bussar. ”Med gemensamma specifikationer för upphandling av bussar går det att sänka upphandlingskostnaderna och förenkla förflyttning av bussar mellan städer och över gränser”, heter det i informationen från organisationen.

Uppgraderingen heter version 2.0 och omfattar bland annat ändringar gällande ökad säkerhet och tillgänglighetsanpassning. Dessutom ingår förbättringar av befintliga krav anpassade till utvecklingen på marknaden.

Elisabeth Andreasson.

Fokus på säkerhet

Elisabeth Andreasson, projektledare för Bus Nordic, säger i ett uttalande:
– Några av uppdateringarna i dokumentet är helt nya krav, bland annat med fokus på ökad säkerhet. Det är ett ständigt pågående projekt och arbetsgruppen för Bus Nordic kommer att fortsätta att anpassa standarden vid behov för att stödja förändringar. Det kan komma nya innovativa lösningar eller nya bestämmelser på marknaden.

Funktionskrav

Bus Nordic är en gemensam uppsättning funktionskrav för bussar; en rekommenderad standard för bussar inom Norden och ska användas vid upphandlingar. Syftet är att driva fordonsutvecklingen framåt. Första versionen kom 2018 och det är ett samarbete mellan nationella branschorganisationer för kollektivtrafik och huvudstadsregionerna i de nordiska länderna. Dokumentet finns på svenska, engelska och norska.

Om Svensk Kollektivtrafik

En bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Medlemmarna erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,7 miljarder resor med organisationens medlemmars trafik. Det motsvarar 99 procent av landets busstrafik och 90 procent av landets järnvägsresor.  Svensk Kollektivtrafik ger stöd och service till medlemmarna samt bedriver lobbying och opinionsbildning för att stärka och utveckla kollektivtrafiken. (Källa: svenskkollektivtrafik.se )