Ny belysning kan spara miljoner

Om Sveriges skolor skulle byta ut all gammal belysning skulle man spara totalt nära 350 miljoner kronor per år. Motsvarande initiativ i vården skulle spara 252 miljoner kronor.

– Möjligheterna att minska elanvändningen genom utbyte av belysningssystem är mycket stora. I en riksomfattande studie som gjorts av Energimyndigheten framgår att den offentliga sektorn har mycket föråldrade belysningssystem, säger Annie Stålberg i ett pressmeddelande från Miljöstyrningsrådet.

Miljöstyrningsrådet har nu publicerat nya kriteriedokument för inomhusbelysning som kan användas för att ställa miljökrav vid upphandling av belysningsprodukter, -entreprenader och -planering.

Här finns stora besparingspotentialen i rena kronor. Om Sveriges skolor skulle byta ut all gammal belysning skulle man spara totalt nära 350 miljoner kronor per år. Det motsvarar 1 029 förskollärare eller 38 miljoner skolluncher under ett år.

Om liknande investeringar skulle göras i vårdlokaler skulle man spara 252 miljoner kronor. Dessa pengar skulle räcka till att bekosta 600 sjuksköterskor, 250 distriktsläkare eller 3 600 höftledsoperationer per år.

Byte av alla offentliga belysningssystem skulle motsvara en femtedel av den minskning Sverige bör göra för att nå regeringens klimatmål inför 2020.

När belysningen byts är det viktigt att ställa miljökrav på de nya belysningsprodukterna och då kan Miljöstyrningsrådets kriteriedokument för belysningsprodukter användas. Men det är också viktigt att ställa krav när en entreprenör eller en belysningsplanerare anlitas, detta säkerställs genom att använda kriteriedokumenten för belysningsentreprenad och -planering.

Som komplement till kriteriedokumenten publiceras även förslag på verifikat och en vägledning för miljöanpassad inomhusbelysning som ger en helhetssyn över området.

Källa: Miljöstyrningsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *