Ny bidragsmyndighet räcker inte

Regeringen har för avsikt att inrätta en statlig myndighet med ansvar för utbetalningar av bidrag och ersättningar. Det är ett steg i rätt riktning men behovet av reformer av såväl bidragssystemen som av kontrollfunktionerna är fortfarande uppenbart.

Det skriver fyra moderata kommunalråd i en debattartikel i Dagens Samhälle (2018-01-25).
Regeringens avsikt är att inrätta en statlig myndighet med ansvar för utbetalningar av bidrag och ersättningar ur välfärdssystem; a-kassa, assistansersättning och försörjningsstöd (före detta socialbidrag) är tre exempel.

Stödjer förslaget i princip
Oliver Rosengren (M) kommunalråd i Växjö, Anna Jähnke (M) kommunalråd i Helsingborg, Josefin Malmqvist (M) kommunalråd i Sundbyberg och Lars Rådén (M) kommunalråd i Solna, skriver att de argumenterade för förslaget i våras. De hoppas förändringen blir verklighet inom kort. ”Samtidigt är det viktigt att slå fast att en ny myndighet inte löser allt”, påpekar de.
De har fyra förslag på andra åtgärder mot bidragsbrott och bedrägerier:

  • Oanmälda hembesök. Socialtjänsten saknar i dag lagstöd för att göra oanmälda hembesök.
  • Inför underrättelseplikt. Socialtjänstens breda undantag från lagen om underrättelseskyldighet, och andra sekretesshinder, försvårar för samverkan med polis och andra myndigheter i arbetet mot bidragsbrott. Socialtjänsten bör istället ha en underrättelseplikt vid misstanke om bidragsfusk.
  • Skärp aktivitetskraven.Krav på deltagande i insatser förkortar vägen till arbete. Alla kommuner bör vara skyldiga att ha krav på deltagande i heltidsaktiviteter, och kommunernas möjligheter att ställa krav behöver omfatta fler bidragstagare.
  • Tillräckliga kontrollresurser. Våra kommuner följer upp felaktiga bidragsutbetalningar, men fall som polisanmälts har lagts ner i brist på utredningsresurser. Polisen behöver tillräckliga resurser för att kunna prioritera bidragsfusk, annars blir den nya myndigheten bara ännu ett slag i luften.

Läs hela artikeln via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/en-ny-bidragsmyndighet-loser-inte-alla-problem-20445

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.