Ny bok om ledarskap

– Ledarskap handlar inte om att genomföra en blixtrande insats under en kort tidsperiod. Som så mycket annat i livet handlar det i stället om att vara trovärdig och hållbar i det långa perspektivet.

Det hävdar Johan Lindahl, författare till boken Framgångsrikt ledarskap – allt handlar om människor (Bullet Point Publishing, Stockholm 2020).

Johan Lindahl.

OFFENTLIGA AFFÄRERs redaktör fick boken i sin hand strax innan julledigheten och har nu tagit del av dess innehåll.

Konkreta verktyg
Författaren är fil. mag. i beteendevetenskap med inriktning på psykologi och bakgrunden märks tydligt vid läsningen. Lindahl lanserar det så kallade ”allemansledarskapet” med konkreta verktyg som sägs fungera på alla nivåer.

I baksidestexten uppmanas läsaren – trots författarens akademiska bakgrund – att inte förvänta sig någon teorigenomgång. Så har Johan Lindahl också under tjugo års tid arbetat med försäljning, marknadsföring och ledarskap, varav åtta år som företagsledare.

Citat som inspirerar
Den beteendevetenskapliga aspekten finns visserligen med som en röd tråd men det är de konkreta tipsen som dominerar. Dessutom kryddas sidorna med en rad citat från auktoriteter från sport, näringsliv, politk, m.m. som är tänkta att inspirera och trigga läsaren.

En tilltalande grundidé hos författaren är att chefer och ledare måste tycka om människor och gilla ”att utveckla individer och bygga laget för att ni tillsammans ska nå era mål.”

I tider när vi ser exempel på ledare som på olika sätt faller ur ramen (ingen nämnd, ingen glömd…) är det särskilt tilltalande att se någon som hävdar att en ledare bör vara ett föredöme. ”Led utvecklingen i ord och handling genom att utmana dina egna vanor och din trygghetszon”, skriver Lindahl. Men också: ”Ledarskap är ingen popularitetstävling. Driv dina frågor och håll din linje. Gör det med respekt och medmänsklighet.” Ljuv musik i recensentens öron – och säkert i många andra läsares!

Tolv kapitel
Boken är förutom förord och tack indelad i tolv kapitel. Utrymmet medger inte att samtliga här återges. Ett axplock dock. Kapitel 4 har rubriken Börja med dig själv. Bland underrubrikerna märks ”Att grunda ledarskapet i sig själv”, ”Att styra sin kalender”, ”Tanka mental energi”.

Kapitel 5 har rubriken ”Det omtänksamma ledarskapet”. Bland underrubrikerna hittar man ”Förtroende, relationer och genuin omtanke”, samt ”Omtänksamt ledarskap – från teori till verklighet”. Plus många fler.

Distansarbete
Högaktuellt är Kapitel 10 som handlar om distansarbete. Här finns konkreta tips på hur chefen kan vara kreativ och hitta former för umgänge och skapa gemenskap. Som digitala promenadmöten, digital lunch eller afterwork, med mera.

För den som vill hitta sin väg in i vår tids ledarskap med dess utmaningar är boken väl värd att ta del av.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *