Ny bok om offentlig upphandling

Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster. Så heter Advokat Lars Arrheds bok som utkommer den 12 oktober.
Då släpps den 500 gram tunga tegelstenen om offentlig upphandling av IT på Wolters Kluwer. En releasefest hålls hos Advokatfirman Lindahl i Göteborg. Boken är skriven utifrån vissa viktiga affärsmässiga och juridiska utgångspunkter, vilket präglar urval av och fokus på de områden som behandlas.
Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster är skriven utifrån beställarens perspektiv men är även läsvärd för IT-leverantörer, enligt förlaget. Detta särskilt med tanke på att framgångsfaktorerna för en IT-upphandling beskrivs ligga i en balanserad samverkan mellan beställare och leverantör snarare än att lura till sig kortsiktiga fördelar.
Komplexa IT-tjänster är IT-tjänster som inbegriper avancerad teknik i snabb förändring och som – för att generera mervärde i beställarens verksamhet – fordrar långvarig och tillitsfull samverkan mellan beställare och leverantör på såväl operativ som strategisk nivå, under komplicerade avtal och med beaktande av parternas olika kunskapsläge och beroendeförhållanden. Det betyder att de flesta utvecklingsprojekt och förvaltningstjänster som myndigheter upphandlar regelbundet faller in under begreppet komplexa IT-tjänster – exempelvis nyutveckling av programvara såväl som anpassning och implementering av standardprodukter, drift, support och underhåll och fullskalig outsourcing eller enstaka molntjänster.
Källa: Wolters Kluwer.
Om författaren
Lars Arrhed arbetar inom området allmän affärsjuridik och har fördjupat sig inom både TIME (telekom, IT, media och underhållning) och entreprenad- och fastighetsrätt. Han har en tidigare karriär som verksamhetsledare inom mediebranschen och har arbetat för Svenska Förläggareföreningen med förlagsjuridiska frågor och i övrigt med klienter inom underhållningsbranschen och IT-branschen.
Lars leder Lindahls varumärkesgrupp i Göteborg samt det kontorets kompetensgrupp för immaterialrätt. Han är även med i Lindahls kompetensgrupp för offentlig upphandling. Lars är också medförfattare till ”Lagen om offentlig upphandling – en kommentar”
Källa: Lindahls.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *