Ny chefsekonom på SKL

Bettina Kashefi har utsetts till ny chefsekonom på SKL. Samtidigt utses Annika Wallenskog till att jämte Stefan Ackerby vara biträdande chefsekonom.

Bettina Kashefi  har utsetts till såväl chefsekonom som direktör för avdelningen för ekonomi och styrning. Samtidigt utses Annika Wallenskog till att jämte Stefan Ackerby vara biträdande avdelningschef och biträdande chefsekonom och kombinerar det med att fortsatt vara sektionschef för ekonomisk analys.

– Det har varit många bra och kompetenta kandidater till detta viktiga arbete. Jag är glad att vi kunnat rekrytera Bettina till vår sektor, vars erfarenheter från bland annat regeringskansliet i kombination med en dokumenterad ledarförmåga gjorde att valet slutligen föll på henne, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Bettina Kashefi har närmast varit statssekreterare, såväl på arbetsmarknadsdepartmentet som socialdepartmentet. Innan dess var hon tjänsteman och departmentsråd på finansdepartementets ekonomiska avdelning. Hon är född 1960.

– Samtidigt vill jag framhålla att Annika Wallenskog gjort ett mycket bra arbete som tillförordnad avdelningschef och varit en uppskattad chef. Det är därför naturligt att utse henne till biträdande avdelningschef, säger Håkan Sörman.

– Jag är övertygad om att Bettina och Annika tillsammans med övriga chefer och medarbetare kommer att leda avdelningen på ett utmärkt sätt.

Bettina Kashefi tillträder den 7 april. Under tiden är Annika Wallenskog fortsatt t f chefekonom och avdelningschef.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *