Ny databas för upphandlingsstatistik

Regeringen vill se en ny nationell databas för statistik kring offentlig upphandling. Det framgår av en promemoria från Finansdepartementet (Ds 2017:48).
Men det blir de privata annonsdatabaserna som tvingas mata den statliga databasen med data. Och för att bli godkänd måste dessa registrera sig. Konkurrensverket ska vara registermyndighet och registrera annonsdatabaser, och även kunna återkalla registreringar. Upphandlingsmyndigheten ska vara statistikmyndighet på upphandlingsområdet.
I promemorian föreslås ”att statistik om offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar.”

Bättre strategisk styrning

Syftet med detta är enligt regeringen att förbättra statistiken på upphandlingsområdet för att öka kunskaperna om den offentliga upphandlingen, ”vilket bl.a. kan förbättra möjligheterna till en strategisk styrning samt uppföljning och utvärdering på upphandlingsområdet”, sägs det i promemorian.
För att säkerställa att uppgifterna i annonserna är tillförlitliga föreslås att alla upphandlingar ska annonseras i registrerade annonsdatabaser; även de som enligt bestämmelser i EU-direktiven om upphandling ska annonseras genom Europeiska kommissionens publikationsbyrå och dess annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED).
Krav på annonsdatabaser
Vidare i promemorian: ”För att registreras som annonsdatabas ska det företag som driver databasen vara lämpligt, och det ska också gå att anta att företaget kommer att fullgöra sina skyldigheter att bl.a. lämna uppgifter för statistikändamål.”
Annonsdatabasen ska dessutom uppfylla vissa krav avseende bl.a. teknisk prestanda, funktionalitet, servicenivå och tillgänglighet, heter det
Under rubriken Nationella behov av förbättrad statistik heter det: ”En bättre statistik behövs för att öka kunskapen om offentlig upphandling hos de organ som är styrande och verksamma inom upphandlingsområdet. Statistikuppgifter bör samlas in för att bl.a. möjliggöra strategisk styrning, ge underlag för indikatorer för måluppfyllnad och beräkna den totala offentliga inköpsvolymen, samt för att kunna användas inom ramen för internationellt arbete.”

Företagen är positiva
Företagen som i dag driver annonsdatabaser ställer sig positiva till att leverera in data till en ny nationell databas, enligt Inköpsrådet, som talat med företrädare för Primona, Mercell och Visma.
Daniel Simonsson, produktchef vid Visma, välkomnar ett steg mot förbättrad reglering kring insamling av statistisk information om upphandlingar. Han säger till Inköpsrådet:
– Det kommer att ge värdefull kunskap om den offentliga upphandlingen och bidra till ett sunt upphandlingsklimat i Sverige.
Bilden: Civilminister Ardalan Shekarabi med ansvar för bl.a. upphandlingsfrågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.