Ny grundläggande princip – konkurrens

En ny grundläggande princip läggs till de fem välkända, transparens, proportionalitet, likabehandling, icke-diskriminering och ömsesidigt erkännande. Alltså gäller det att tänka om – snart är det nämligen dags för alla som sysslar med offentlig upphandling att ta höjd för den nya – och sjätte – upphandlingsprincipen: konkurrensprincipen.

I det nya EU-direktivet står nämligen: ”Upphandlingen får inte utformas i syfte att /…/ på ett konstgjort sätt begränsa konkurrensen”. OFFENTLIGA AFFÄRER har talat med EU-advokat och doktorand Robert Moldén som forskar om konkurrensprincipen vid Handelshögskolan i Stockholm.
Robert Moldén introducerade på Upphandlingsdagarna flera kända upphandlingsrättsforskare på området. Först ut var dr Albert Sanchez-Graells från University of Bristol som talade om ämnet ”The New Competition Principle in the New Directives – What will be the practical effects on public procurement in Europe?” Enligt honom kommer den nya konkurrensprincipen att börja gälla redan i april i år. Alltså kommer anbudsgivare genom direkt effekt att kunna bygga överprövningsansökningar på brott mot den nya konkurrensprincipen och behöver inte vänta till i januari 2017 när det är tänkt att den nya försenade LOU ska träda i kraft.
Läs hela artikeln i nr 1 av OFFENTLIGA AFFÄRER.
Bilden: Tre av konkurrensexperterna som medverkade på Upphandlingsdagarna. Fr.v. Robert Moldén, Pernilla Norman och dr Albert Sanchez-Graells. Foto: Bo Höglander.

0 thoughts on “Ny grundläggande princip – konkurrens

  1. Principen om konkurrens har i viss mening ofta tillämpats av EU-domstolen i mål om upphandling. Skrivningen om konkurrensprincoipen i det nya direktivet om upphandling kan därför ses som ett förtydligande av upphandlingsdirektiv.
    Konkurrensreglerna och upphandlingsreglerna är utflöden ur Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
    EU:s konkurrensrätt bygger på ett antal bestämmelser i FEUF vars innebörd utvecklats i EU-domstolens rika praxis.
    EU:s upphandlingsrätt utgörs optiskt av EU-direktiv, dock med den tillämpning som EU-domstolen sedan förtydligar med hänsyn till FEUF. Ett annat sätt att se på direktiven är som detaljerade rutinbeskrivningar som ibland justeras av EU-domstolen. Talande exempel är EU-domstolens praxis rörande bl.a Teckal-undantaget som vilar på synsättet att ett visst utmejslat undantag inte skadar konkurrensen.
    Sett mot denna bakgrund är det en självklarhet att konkurrensprincipen bär upp upphandlingsreglerna på samma sätt som konkurrensreglerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *