Ny handlingsplan mot korruption

Äntligen finns en officiell handlingsplan till stöd åt myndigheter och andra aktörer inom svensk offentlig förvaltning i arbetet mot korruption.

Ett utvecklat arbete mot korruption i den offentliga förvaltningen är namnet på skriften som regeringskansliet gett ut. Den innehåller stöd för att förebygga och upptäcka korruption, men ger också en samlad bild över de mål och rekommendationer som redan finns på området.

Det var strax innan julhelgen 2020 som regeringen publicerade Sveriges allra första nationella handlingsplan mot korruption.

Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor (IMM), välkomnar initiativet.

Hayaat Ibrahim.

– Att den första nationella handlingsplanen mot korruption nu finns på plats är ett välkommet inslag i antikorruptionsarbetet. Även om handlingsplanen ger ett övergripande och samlat stöd till den offentliga förvaltningen identifierar vi behov av konkretisering av målsättningar samt relaterade specifika åtgärder. Inte minst för att ge den offentliga förvaltningen stöd i det praktiska arbetet, men även för uppföljning av handlingsplanens implementering såväl som effekt på arbetet mot korruption, säger Hayaat Ibrahim på IMM:s webbplats.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde ytterligare frågor till henne.

Hur viktigt är det med en nationell handlingsplan mot korruption?

– För att komma till rätta med korruptionsproblematiken krävs att frågan prioriteras samt att en långsiktig strategi antas. En handlingsplan syftar till att fylla den funktionen och kan därför vara ett viktigt verktyg i sammanhanget. Den svenska handlingsplanen tar framförallt sikte på den offentliga sektorn. För sektorns legitimitet är det av största vikt att all offentligt finansierad verksamhet kännetecknas av integritet, objektivitet och transparens. Ett tydligt och starkt antikorruptionsarbete skapar goda förutsättningar för att upprätthålla medborgarnas förtroende för sektorn.

 Varför har det inte funnits någon tidigare, tror du? (Jag vet att IMM länge har haft Kod mot korruption i näringslivet, ’Näringslivskoden’, som togs fram i samband med nuvarande mutbrottslagstiftning och utgör ett komplement till lagstiftningen).

– En nationell handlingsplan mot korruption har länge varit efterfrågat och är därför ett välkommet inslag i arbetet att skapa ett korruptionsfritt samhälle. Det var under ett samarrangerat seminarium hos IMM på den internationella antikorruptionsdagen 2019 som civilministern Lena Micko presenterade att en nationell handlingsplan skulle publiceras under 2020. Varför det tidigare inte har funnits en handlingsplan är svårt att svara på, men vår förhoppning är att detta bara är ett första steg. Vi ser fram emot att följa utvecklingen avseende arbetet med nationell handlingsplan mot korruption.

Vilket medskick vill du göra till personer som arbetar i offentlig förvaltning kring frågor om mutor och korruption?

– Korruption är skadligt i alla delar av samhället men kan vara särskilt känsligt inom den offentliga förvaltningen eftersom korruption riskerar att urholka medborgarnas förtroende för det allmänna. Det är därför fundamentalt att personer som arbetar i offentlig förvaltning analyserar sina korruptionsrisker och implementerar åtgärder för att förebygga, identifiera och hantera olika former av oegentligheter.

Läs regeringens nationella handlingsplan mot korruptionKlicka här. 

Läs om Näringslivskoden här nedan.

Näringslivskoden

 

 

 

One thought on “Ny handlingsplan mot korruption

  1. Bra initiativ men den största delen av korruption finner man i kommunerna ute i landet. Jag har under 8 år jobbat tight med kommunerna i stora delar i Sverige tackvare vunna offentliga upphandlingar och jag jag därför påvisa stora brister i ledarskapet, avancerade metoder att kringgå LOU, utbredd korruption och nästan obefintliga påföljder. Så ska man på riktigt ta tag i detta, så är det fördelaktigt att börja uppifrån för då får man mycket gratis och spar då stora summor av skattemedel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *