Ny inköpcentral i Stockholm

För att effektivisera inköpsverksamheten och sänka kostnaderna har Nacka, Täby och Vaxholms kommuner beslutat sig för att tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral bilda Stockholms Inköpscentral.

– Jag ser det som ett stort genombrott och förtroende att vi på detta sätt samverkar om att effektivisera inköpen till kommunerna, säger Thomas Idermark, VD för SKL Kommentus Inköpscentral.

– Hanteringen av inköpsfrågorna kommer att bli allt viktigare och det gäller att ta till vara på både den nationella, som regionala och lokala kompetensen, påtalar Marie Wiklund, ekonomichef och tf. kommunchef Vaxholms stad.

Verksamheten kommer att drivas av SKI på uppdrag av grundarna. Samverkan är utformad på så sätt att fler kommuner enkelt kan ansluta sig, vilket grundarna hoppas ska ske.

– Ju flera som deltar desto bättre säger Mats Bohman, administrativ direktör, och Leif Eriksson, COO, från Nacka och Täby kommuner som deltagit i den grupp som arbetat fram lösningen.

Samarbetet innebär inte att de lokala upphandlingsverksamheterna upphör, utan tvärtom och att de nu kan användas effektivare för de områden där samordning inte är möjlig eller relevant.

Källa: SKL Kommentus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *