Ny kommission för hållbara städer

Gröna Städer samlar nu några av Sveriges mest kunniga personer inom hållbarhet och offentlig styrning för att arbeta fram skarpa förslag på hur Sverige ska kunna ställa om på effektivast möjliga sätt.
– Vi säger inte att vi kommer att lösa alla Sveriges utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle, säger kommissionens ordförande Roger Tiefensee, men vi vill att våra förslag ska vara så konkreta att de kan bli till verklig hjälp för dem som vill gå före och göra mer.
Roger Tiefensee är företagare i Sörmland och har tidigare varit riksdagsledamot för Centerpartiet. Nu sitter han i SKL:s styrelse och är politiskt aktiv i Flens kommun där han är ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i Barn-, utbildnings- och kulturnämnden.

Hands on, konkreta förslag
– Det blir inga pamfletter utan hands on, konkreta förslag, lovar Roger Tiefensee när OFFENTLIGA AFFÄRER får en pratstund med honom. Han berättar att kommissionens syfte är både göra en översyn av hur styrningen är via länsstyrelser och ner till kommunerna när det gäller hållbarhetsarbetet.
– Vi har dessutom en bra samling kompetent folk, riktigt bra folk. Det bäddar för att det inte bara resulterar i en massa vackra ord utan att vi kan vara så konkreta som det är möjligt.
Bland annat kommer man att titta på de befintliga regleringsbreven till statliga myndigheter. Behöver man styra upp formuleringarna? Andra viktiga områden är uppföljning av befintligt hållbarhetsarbete och hållbar upphandling.

Hållbar upphandling viktig
– När vi pratar med våra medlemmar kommer de snart nog in på upphandlingsfrågan. I relationen med företag som har smarta idéer och kommuner som vill göra rätt kan det uppstå skön harmoni, menar Roger Tefensee. Men påminner samtidigt om att det gäller att göra rätt. Köparen kan ställa krav på ett smart sätt, dela upp upphandlingen i mindre delar och genomföra göra innovationsupphandlingar.
– Rätt hanterad så ger LOU stora möjligheter. Det är min erfarenhet, säger Roger Tiefensee till OFFENTLIGA AFFÄRER.

Relevanta vägledningar
Till sist pekar han på vikten av att de statliga myndigheterna är relevanta i sina vägledningar och sin information. Upphandlingsmyndigheter bör hela tiden uppdaterar sina vägledningar och sina råd och tips, som Miljöstyrningsrådet gjorde på sin tid.
– Om de statliga myndigheterna ligger i framkant kan kommunerna lättare känna att det finns vägledning och att de inte behöver uppfinna hjulet varje gång. Informationen som myndigheten lägger ut måste ligga på en sådan nivå att den är relevant för dem med höga ambitioner.
– Det gäller att få in miljöfrågorna i kärnverksamheten, måste in i kärnuppdraget hos alla myndigheter, inte bara Naturvårdsverket, avslutar Roger Tefensee.

Ska undersöka styrningen
Kommissionen ska undersöka styrningen av befintligt hållbarhetsarbete inom offentlig sektor och med fokus på ett förbättrat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner besvara frågor om bland annat:

  • Hur styr regeringen det hållbarhetsfrämjande arbetet i länsstyrelser och andra relevanta myndigheter via regleringsbrev?
  • Hur kan den regionala nivån användas för att främja hållbar utveckling?
  • Hur följer kommunerna upp sitt hållbarhetsarbete?
  • Vilka verktyg behöver kommunerna för att lyckas bättre?

Gröna Städers hållbarhetskommission består av ledamöter med bred erfarenhet från både lokal-, regional- och rikspolitiken, liksom näringsliv, intresseorganisationer, myndigheter och akademi. Ledamöterna besitter kunskap både om vad som hindrar omställningen i praktiken, liksom om den yttersta teknikfrontens möjligheter.
Den 14 november 2017 presenterar kommissionen en första delrapport på konferensen Grön Stad. Slutrapporten kommer att presenteras under första kvartalet 2018.

Kommissionens ledamöter
Gröna städers Hållbarhetskommission består i sin helhet av följande personer:
Roger Tiefensee, Ordförande
Anna Ljungdell, fd Kommunstyrelseordförande i Nynäshamn, Huvudsekreterare
Erik Persson, Gröna Städer, Assisterande sekreterare
Lars Eriksson (S), Riksdagsledamot, Civilutskottet
Lisa Bengtsson, tredje vice ordförande i Kommunal
Terje Johnsson, Green Advisor ÅF
Åsa Johansson, Kommunstyrelseordförande i Hagfors tillika ordförande i SABO
Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef SKL Kommentus inköpscentral
Claes Tingvall, Professor i Skadeepidemiologi, Senior Consultant ÅF
OFFENTLIGA AFFÄRER söker Roger Tiefensee för ytterligare kommentarer.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.