Ny kommitté för integritetsskydd

Regeringen beslutade under våren om direktiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska kartlägga och analysera sådana företeelser i samhället, inom både privat och offentlig sektor, som kan ha en inverkan på den personliga integriteten. Regeringen har utarbetat direktiven i samarbete med Socialdemokraterna.
I direktiven står att den ska ”kartlägga och analysera sådana faktiska och potentiella risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med användning av informationsteknik i såväl privat som offentlig verksamhet”.
I uppdraget ingår också att överväga inrättandet av ett integritetsskyddsråd. Det finns i och för sig flera myndigheter som ska säkerställa att enskilda har ett bra skydd för den personliga integriteten: Datainspektionen, PTS och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, bland andra. Men ingen har ett bredare och mer övergripande uppdrag att följa utvecklingen på området integritetsskydd.
– I den svenska grundlagen finns en rätt för var och en att inte bli övervakad, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.
När nya lagar stiftas ser man bara på vad just det lagförslaget kan få för konsekvenser för den personliga integriteten. Sällan eller aldrig görs en helhetsbedömning. Hur kringskärs våra rättigheter, inte bara av ett enskilt lagförslag utan av alla lagar och lagförslag tillsammans? Vilket blir det samlade trycket mot den personliga integriteten om man väger ihop alla stora myndighetsregister och hur de byter information? Och: hur krymper vår fredade zon när tekniker som GPS och RFID alltmer används för att övervaka oss på olika sätt?
Något som skiljer denna utredning från tidigare liknande utredningar om integritetsskydd är att den här ska göra sin analys och kartläggning ur ett individperspektiv.
Ordförande i kommittén är Göran Gräslund, tidigare generaldirektör för Datainspektionen mellan 2004 och 2013.
(Källa: Regeringens webbplats och Datainspektionens tidningen Integritet )

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *