Ny kommunikationschef på Konkurrensverket

Ola Billger blir avdelningschef på den nyinrättade kommunikationsavdelningen vid Konkurrensverket. Han kommer närmast från Svenska Dagbladet.

Det meddelas på myndighetens webbplats. Konkurrensverket stärker sin organisation och anpassar den till de nya uppdrag som kommer under de närmaste åren. Bland annat har en ny kommunikationsavdelning bildats, och till chef för avdelningen har Ola Billger utsetts.

Ola Billger har i flera år arbetat på Svenska Dagbladet i olika roller som journalist och på olika chefspositioner. Han tillträder sin tjänst på Konkurrensverket den 1 mars 2014. Ola Billger kommer att ingå i ledningsgruppen vid Konkurrensverket. Offentliga Affärer ställde några frågor till den nya kommunikationschefen.

Hur känns det att få jobbet som kommunikationschef på Konkurrensverket?
– Spännande, hedersamt och roligt. Det är spännande att ge sig in i en ny värld och ett nytt område, det är hedersamt att få det här jobbet eftersom det är ett viktigt område och det är roligt att ägna sig åt någonting annat än journalistik.

Varför valde du att söka, det måste väl vara något med myndighetens uppgifter och roll i samhället som du finner lockande?
– Jag valde att söka mig till Konkurrensverket eftersom det är ett verk med en sällsynt viktig uppgift: att se till att spelreglerna följs. Det där gynnar oss alla, oavsett om vi är enskilda medborgare, om vi är konsumenter eller om vi är företagare. Konkurrensverket är också en myndighet som har en inbyggd förmåga att lägga lite kraft bakom sina ord och sina beslut – och det är viktigt! Att exempelvis konkurrensen och upphandlingarna fungerar menar jag är centralt i ett samhälle.

Vilka utmaningar ser du framför dig och för Konkurrensverket här framöver?
– Det finns flera. Ur kommunikationssynpunkt handlar det om att bygga ihop en avdelning med medarbetare med olika bakgrund och olika erfarenheter.  Det handlar också om att informera – inåt och utåt – om vad som händer på verket. Jag vill dock prata med mina medarbetare först om vilka uppgifter som ligger framför oss. Personligen har jag ganska stora utmaningar framför mig; det är trots allt en vis skillnad att jobba som journalist och att jobba som kommunikationschef. Jag måste lära mig en ny roll och ett nytt verksamhetsområde. Och det ska bli fantastiskt roligt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom är glad över att Ola Billger nu är med i arbetet med de nya uppgifterna.

– Konkurrensverket tar ju över ansvaret för ett samlat upphandlingsstöd är det naturligt att fokusera på kommunikation, förtydligar Sjöblom.

Sedan årsskiftet har Konkurrensverket omorganiserats för att vara beredda att ta emot de nya arbetsuppgifterna med ett samlat upphandlingsstöd. Redan nu har ett ansvar för innovationsupphandlingar tillkommit. Den 1 mars kommer de uppgifter som idag ligger hos Kammarkollegiets upphandlingsstöd att föras över till Konkurrensverket. Den 1 juli avses den upphandlingsstödjande verksamheten hos Miljöstyrningsrådet att inordnas hos Konkurrensverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *