Ny lag diskriminerar privata boenden

En ny lag riskerar att diskriminera privata äldreboenden, som sedan den 15 april 2017 måste ha tillstånd för att driva äldreboenden åt kommunen. Kommunerna däremot är inte tillståndspliktiga.
– Det är lätt att misstänka att regeringen har infört reglerna för att bromsa företag, eftersom det här inte är likabehandling av aktörer, säger Håkan Strömberg, socialchef i Varbergs kommun till Dagens Samhälle.
Till detta kommer att handläggningstiderna för att få tillstånd är längre än vad det tar att överlåta ett boende efter en upphandling.

Slår mot kontinuitet och kvalitet
– Lagen kom till för hastigt, utan tillräckliga konsekvenser, säger Greger Bengtsson på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Han fruktar att problemen kommer att slå mot kommunernas kontinuitet, kvalitet och ekonomi.
Tillstånden utfärdas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som granskar bl.a. lokaler, bemanning, m.m. Kommunerna kan dock fortsätta bedriva äldreomsorg lokaler som IVO dömt ut, vilket sannolikt strider likabehandlingsprincipen.
Många av de lokaler där det i dag bedrivs äldreomsorg är äldre.
– Det är inte rimligt att lokaler som kommunerna bedömer som ändamålsenliga underkänns, tycker Greger Bengtsson på SKL.

Oro i Stockholms stad
Stockholms stad genomförde en upphandling i maj för fyra boenden. Driften skulle övertas av privata aktörer den 1 oktober men ännu har IVO inte fattat beslut i ärendet.
Ann-Christin Hansson uppger för Dagens Samhälle att man nu känner oro inför tillståndsprövningen av tre nya boenden som ska upphandlas, både vad gäller handläggningstid och bedömningsgrunder.
IVO förklarar de långa handläggningstiderna med flyktingkrisen 2015.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.