Ny leverantör för kontaktcenter i Lomma

Lomma kommun har fått ett nytt medborgarkontor som döpts till Kontaktcenter. Inför detta viktiga steg bytte man även leverantör.
Den 1 februari klipptes invigningsbandet till Kontaktcenter av kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn.
– Att inrätta Kontaktcenter är en av åtgärderna för att höja servicenivån i kommunen, eftersom vi har fått signaler från allmänheten om att det behövdes, säger Anders Berngarn. På centret finns fem kommunvägledare som kan bistå med frågor och ärenden som ställs av kommuninvånare och andra. Två av kommunvägledarna är även konsumentrådgivare. Susanne Hallberg, gruppledare för Kontaktcenter lovar att leverera snabbare och bättre service med ett glatt och trevligt bemötande.
Systemstödet har levererats och utvecklats av Barium i nära samarbete med Lomma kommun. Företaget lanserar nu det nya systemstödet för kontaktcenter. Barium har i sin tur haft en partner, Pulsen, en ledande leverantör av IT-system inom det offentliga Sverige. Företagen har arbetat tätt ihop med den gemensamma kunden Lomma kommun för att utveckla ”nästa generations kontaktcentersystem”. Lösningen är framtagen för att ge kunderna en möjlighet att snabbt besvara inkommande frågor, ärenden och klagomål, oavsett kontaktyta.
– Vi har fokuserat på att utveckla ett system som är modernt och lättanvänt, med en kunskapsbas som kunderna själva kan administrera, säger Johan Made, VD på Barium.
Kontaktcentersystemet är byggt på plattformen Barium Live – ett webbaserat verktyg för att utveckla affärsprocesser till applikationer. Förutom att utgöra ett verktyg i den privata sektorn används plattformen i dag av ett flertal kommuner, landsting och myndigheter i främst Sverige och Europa. Bariums huvudkontor ligger i Göteborg och företaget grundades 1995. Det är i dag ett helägt dotterbolag till Atine Group Oy i Finland.
Bilden: Medarbetarna  som ska vägleda på kontaktcenter i Lomma. Foto: Lomma kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *