Ny måltidslösning ger mervärden

Inköp Gävleborg har genom så kallad innovativ upphandling kunnat skapa mervärden i form av en alternativ måltidstjänst.
På flera håll i regionen, Gävle, Söderhamn och Ljusdal, kan man nu i hemtjänst och på äldreboenden få lokalt tillagad mat och en helhetsupplevelse för de äldre. I projektet tas ett helhetsgrepp om äldres måltidssituation, vilka faktorer och aktörer som spelar in och framför allt behovet hos de äldre.
Den del av upphandlingen som omfattar Trönö/Norrala i Söderhamn är nu klar och där blev vinnare av avtalet  Tempo i Vågbro. Under ett år kommer trettio personer med biståndsbedömning att få en alternativ måltidtjänst där maten lagas lokalt på Tempo i Vågbro och levereras varje dag i samverkan med kommunens hemtjänst. Detta ersätter den tidigare ordningen där maten levereras en gång i veckan.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med Maria Lind, vice ordförande i kommunstyrelsen i Söderhamns Kommun. Hon tycker att projektet varit både spännande och lärorikt.
– Jättespännande, säger hon när OFFENTLIGA AFFÄRER ringer upp. Tack vare innovativ upphandling har man kunnat fokusera på hela måltidsupplevelsen, inte bara maten i sig.
Tänkesättet i projektet har påverkat henne och även haft inverkan på hur hon tänker i andra frågor som man arbetar med i kommunen.
– Nu ska det bli spännande att följa processen när vi sätter igång i augusti ute i Trönö/Norrala och se vilka resultat det medför, säger Maria Lind.
Den nya lösningen innebär alltså att även mervärden för de äldre kopplas till måltidssituationen. Ett liknande projekt har genomförts i Ramsjö i Ljusdal med positiva reaktioner från äldre, anhöriga och hemtjänst, men även politiker och tjänstemän i Ljusdals kommun, meddelar Inköp Gävleborg på sin webbplats. I och med att maten lagas lokalt får de äldre en närmare kontaktväg in och lättare och vara med och påverka. Fredrik Bäckström, upphandlare på Inköp Gävleborg och ansvarig för pilotprojektet i Trönö/Norrala menar att arbetet har varit positivt och präglats av framåtanda och en vilja som möjliggjort genomförandet, heter den i rapporten.
På Inköp Gävleborgs webbplats uppges Björn Celind, ägare av Tempo i Vågbro, vara glad över att ha vunnit avtalet och de möjligheter som det medför. Han tycker också att det var roligt att vara med och lämna anbud då det genomfördes på ett annorlunda sätt i jämförelse med hur upphandlingar normalt sätt går till. ”Som anbudslämnare i upphandlingen får man själv beskriva hur man ska lösa utmaningen runt en måltidstjänst och även vilka mervärden man kan tillföra de äldre”, berättar Björn Celind.
Handlaren är övertygad om att den nya ordningen kommer att bli bra för de äldre eftersom de kommer att erbjudas möjlighet att träffas och äta tillsammans. I samband med träffarna kommer det att ordnas aktiviteter för de äldre. Just mervärdena är en viktig del av upphandlingen, då de sociala faktorerna runt en måltid har en stor inverkan på livskvaliteten och även kan medföra att de äldre äter mer.
Till OFFENTLIGA AFFÄRER säger Maria Lind att man kunnat notera att de äldre tycker maten är god i sig, men att livssituationen ofta gör att man inte äter upp och därför går ner i vikt. Med den nya ordningen hoppas man att dofter, gemenskap, aktiviteter och god mat ska råda bot på detta. Hon lägger till att projektet förutom ett sätt att utveckla måltiden även kan ses som en landsbygdsutveckling. ”Allt behöver inte centraliseras”, menar hon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *