Ny moms slår mot idéburen vård

Idéburen verksamhet riskerar att drabbas hårt av regeringens nya moms på inhyrd vårdpersonal.
Det hävdar två företrädare för Bräcke diakoni; Erik Andersson, områdeschef Hälsa och Vård, och Helene Mellström, direktor.
Moms på inhyrd personal drabbar inte den inhyrda personalen i första hand, utan vårdgivaren – som ju har ansvaret för att vården kommer patienterna till godo.
Som stiftelse och idéburen aktör inom svensk vård och omsorg drabbas Bräcke diakoni extra hårt av Skatteverkets beslut, påpekar debattörerna på debattplats i Dagens Samhälle (2019-02-27).
Kan ej göra avdrag
– Vi har inte samma möjlighet att kompensera för den ökade kostnaden genom avdrag inom eventuella andra momspliktiga verksamheter, så som andra vårdgivare kan ha möjlighet att göra. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning med syfte att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden. Menar man allvar med den föresatsen så måste det ses som grundläggande att ge oss möjlighet att driva vård på lika villkor, förklarar Andersson och Mellström.
De tillägger att den nya momsen också kommer att slå väldigt ojämnt över landet. Främst drabbar den glesbygd, som redan dras med höga kostnader på grund av den läkarbrist som finns där.
Regeringen bör agera
– Det räcker det inte att regeringen följer frågan, vi behöver se en regering som också agerar! Annars riskerar idéburna aktörer drivas till att lämna i dag välfungerande verksamheter och vårdcentraler på mindre orter kan komma att stängas. Det ger varken ökad rättvisa eller valfrihet för medborgare och patienter. Snarare tvärtom, avslutar debattörerna.
Fakta Bräcke diakoni
Visionen är ”Ett medmänskligare samhälle”. I verksamheten ingår driften av flera vårdcentraler, äldreboenden och rehabiliteringsverksamheter. Man har också många verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med olika former av funktionsnedsättningar. ”Med över 90 år i branschen är vi nu piggare än någonsin” heter det på hemsidan. Huvudkontoret finns i Göteborg. https://www.brackediakoni.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *