Ny myndighet mot fusk i välfärden

En helt ny myndighet föreslås för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
– Det krävs ett skyndsamt agerande för att skattemedel inte ska fortsätta betalas ut felaktigt, myndigheten bör inrättas snarast, menar Anne-Marie Begler, som utrett saken.

Förslaget läggs i en utredning och presenteras dessutom i en debattartikel i Dagens Nyheter, undertecknad av förutom Anne-Marie Begler, generaldirektör och särskild utredare, även Juha Alskog, huvudsekreterare, samt ett antal utredningssekreterare.

Kostar miljarder årligen
Bidragsfusk och andra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet kostar samhället miljarder kronor varje år. Om det skulle fortsätta beräknas 275 miljarder skattekronor hamna i fel fickor mellan 2018 och 2030, rapporterade SVT i fjol.
Det handlar bl.a. om pengar som transfereras via Försäkringskassan, CSN, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten.  Men nu vill statsmakterna alltså hindra att pengar rinner ut ur välfärdssystemet.

Förebygga och upptäcka
Namnet på den nya myndigheten föreslås bli Myndigheten för utbetalningskontroll och dess övergripande uppdrag ska vara att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
– Det krävs ett skyndsamt agerande för att skattemedel inte ska fortsätta betalas ut felaktigt, myndigheten bör inrättas snarast, menar Anne-Marie Begler.
Hon och medarbetarna påpekar att ”vår välfärd måste ses som ett sammanhängande system”. Därför menar de att det krävs långsiktighet, kontinuitet och ett sammanhållet och förebyggande kontrollarbete.

Motverka bidragsbrott
   – Framför allt behövs ett helhetsperspektiv i arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och därigenom bidragsbrott, slår utredaren fast.
För att uppnå detta menar hon att det krävs fyra verktyg, nämligen följande:

  • Träffsäkra dataanalyser för att upptäcka felaktiga utbetalningar, med väl valda data från de centrala välfärdssystemen.
  • Nya utredningsmöjligheter av felaktiga utbetalningar som rör flera myndigheter.
  • Ett transaktionskonto för alla välfärdsutbetalningar till individer och företag.
  • En plattform för myndigheternas gemensamma arbete med att motverka felaktiga utbetalningar.

”Myndighet inte självklart”
 OFFENTLIGA AFFÄRER ställde frågan till Josefin Utas, Slöseri-ombudsman (SlösO) på Skattebetalarna: Anser du att de svenska skattebetalarna har något att vinna på en myndighet för utbetalningskontroll?

   Josefin Utas, SlösO.

Hon svarar att hon välkomnar nya och bättre verktyg för att komma åt fusk och fel, men menar samtidigt att det inte är någon självklarhet att lösningen är ännu en statlig myndighet, ”när vi redan har runt 250 stycken.”
– Det kan mycket väl vara befogat med en separat myndighet liknande den som föreslås, men då måste också en del ansvar och resurser tas från de myndigheter som idag är avsedda att hantera dessa frågor.
– Mer administration och fler myndigheter är inget självändamål. Det behövs ett mer effektivt myndighetsarbete. Mer resultat för skattepengarna helt enkelt, säger Josefin Utas till sist.

Reportage om fusket
Den senaste utgåvan av SUNT FÖRNUFT (nr 2 – 2020) innehåller ett stort reportage om välfärdskriminaliteten. Sedan 2005 uppgår svinnet till minst 300 miljarder kronor. I summan ingår medvetet och omedvetet fusk samt organiserad välfärdskriminalitet.

Det är inte utan att betraktaren osökt kommer att tänka på ett citat som tillskrivs den tidigare socialministern Gustav Möller (S):  ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.