Ny myndighet ska spara 300 miljoner åt staten

Nu föreslås centralisering av myndigheternas personal- och ekonomiadministration i en utredning som överlämnats till civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Ett sådant gemensamt servicecenter ska spara pengar för enskilda myndigheter och för staten som helhet.

– Genom att etablera en myndighet som erbjuder tjänster inom ekonomi- och personaladministration samt stöd för e-beställ finns det en besparingspotential för staten på ca 300 mkr årligen om de flesta medelstora och stora myndigheter ansluter sig till myndigheten, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm.

Hon har ansvarat för Servicecenterutredningen (SOU 2011:38) som igår överlämnades till civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Vidare säger Katrin Westling Palm att det ska vara frivillig anslutning men med omvänd bevisföring dvs att myndigheterna ska påvisa om de är lika effektiva som servicecentret. Det kommer också att krävas ett starkt stöd och styrning från regeringen för att stimulera en anslutning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *