Ny myndighet och upphandlarnas roll

Det är jättebra att Nationella Upphandlingsstödet bryts loss ur tillsynsmyndigheten Konkurrensverket.  Det tyckte en namnkunnig panel på Upphandlingsdagarnas första dag i Nacka strand utanför Stockholm.
Offentliga Affärer fick även positiva kommentarer bland deltagare i frågan. Civilminister Ardalan Shekarabi hade i sitt tal på förmiddagen bekräftat att det blir en ny myndighet den 1 september.
Rubriken för ett av eftermiddagens panelsamtal var annars ”Krocken mellan regelverk och verklighet”. Eva-Lotta Löwstedt Lundell, SOI-ordförande tyckte att rubriken kanske alltför mycket antydde att upphandlarna är i kläm.
”Det är vår roll att sitta i kläm. Vi ska klara att jobba med alla dimensioner, balansera mellan olika krav och förväntningar”, menade hon. Det är möjligen alltför klåfingriga regler som gör det svårt att genomföra goda affärsmässiga processer.
Louise Strand, inköpsdirektör Region Skåne uppfattar läget som att inköparna ska rädda världen. Hon räknade upp alla de hänsyn som numera upphandlarna förväntas väva in upphandlingarna.
Veronica Karlsson, förbundsordförande i facket Vision, välkomnar att upphandlarnas situation står i fokus. Krockarna i sig är inte de stora utmaningarna, utan att inköparna ges förutsättningar hantera dem. Arbetsbelastningen är ofta hård för de offentliga upphandlarna, menar hon.
Fredrik Rogö, bolagsjurist på Upphandlingsbolaget i Göteborg, menade att eftersom inköparna jobbar i en politisk styrd organisation så förväntas de även delta i uppfyllandet av politiska målsättningar. Det är rimligt, menar han.
Eva-Maj Mühlenbock, advokat och VD på Lindahls, talade bland annat om uppföljning och hur viktigt det är för att den upphandlande myndigheten ska kunna behålla leverantörernas förtroende.
Och på frågan om hur de ser på bildandet av en ny myndighet för det nationella upphandlingsstödet var majoriteten entusiastiska. Louise Strand tillade dock att det inte för medföra för mycket fokus på att upphandlarna ständigt behöver hjälp och stöd, det finns många goda exempel som kan lyftas fram också.
Senare under Upphandlingsdagarna kom frågan åter upp och röster hördes som menade att Konkurrensverket borde ha fått chansen att utveckla nuvarande modell.
Eva-Maj Mühlenbock, vd och advokat på Lindahls, och kollegan, advokaten Olof Hallberg på samma advokatfirma, tog också upp den nya myndigheten under ett seminariepass. De tror inte att det blir någon större skillnad mellan nuvarande modell och den nya ordningen med en fristående myndighet för det nationella upphandlingsstödet.
”Det blir nog samma typ av verksamhet”, konstaterade Olof Hallberg. Han pekade bl.a. på att den nya myndigheten ska förbättra möjligheterna till sociala och miljömässiga krav i upphandlingar, samt främja innovationsupphandling. Man ska också bidra till att hela inköpsprocessen kan genomföras elektroniskt.

0 thoughts on “Ny myndighet och upphandlarnas roll

  1. Eftersom upphandling handlar om att agera både i en förvaltningsekonomi och i en marknadsekonomi, måste det finnas kompetens som kan hantera båda världarna på bästa sätt. Det är därför bra att upphandling blir en tydligt avgränsad kompetens utanför övriga offentliga förvaltningsområden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *