Ny ordförande för Almi Företags­partner AB

Vid Almi Företagspartners årsstämma den 25 april valdes Birgitta Böhlin till ny ordförande. Birgitta Böhlin är ordförande i Apoteksgruppen, Lernia, Mittuniversitetet samt Statens servicecenter. Hon är även ledamot i Innovationsrådet. Birgitta Böhlin har en lång och bred chefserfarenhet från bland annat Samhall AB där hon under 2004-11 var vd, 1995-2004 Generaldirektör och chef för Försvarets Materielverk och 1992-1995 sjukhusdirektör på Huddinge sjukhus. Birgitta Böhlin är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg 1971.

Omval till Styrelsen för Almi Företagspartner AB

Åke Hedén, ledamot. Lång erfarenhet som auktoriserad revisor. Kommunalråd i Enköping 2005 – 2010. Flera olika styrelseuppdrag bl.a. ordförande i Post- och Telestyrelsen och Grimaldi Industri AB.

Joakim Kärnborg, ledamot. Regiondirektör för Regionförbundet Östsam i Östergötland.

Eva Lindqvist, ledamot. Erfarenhet från bl a TeliaSonera, Ericsson. Flera olika styrelseuppdrag bl a i Tieto och Assa Abloy.

Agneta Mårdsjö, ledamot. Näringslivschef  i Västra Götalandsregionen.

Nicolas Hassbjer, ledamot. Entreprenör och styrelseproffs. Styrelseordförande Sydsvenska Handelskammaren, vice ordförande i HMS Networks AB, Styrelseledamot i bl a Sigicom AB och Magcomp AB.

Inga Thoresson-Hallgren, ledamot. Departementsråd och chef för enheten för Entreprenörskap.

Källa: Almi Företagspartner

FAKTA
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *