Ny övervakning ger färre falsklarm

Kostnaden för fallolyckor bland äldre än 65 år inom vården kostar samhället nio miljarder kronor varje år enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Enligt myndigheten dog år 2013 cirka 1 600 äldre personer till följd av fallolyckor i hemmet. Följden av fallolyckor blir ofta akuta och långdragna sjukhusvistelser till höga kostnader. I takt med att andelen äldre ökar kommer också kostnaderna att öka, enligt myndigheten.
Den typiska fallolyckan sker enligt MSB när en patient är på väg mellan sängen och toaletten eller vid av och påklädning. Lugnande medel och sömnmedel vid behandlingen av patienter, är ofta en bidragande orsak till fallolyckor bland äldre.
Nu lanserar ett företag ett nytt övervakningssystem baserat på övervakning med värmekameror, i kombination med intelligent videoanalys av bildströmmen. Analysen gör att fellarm, som idag är ett vanligt problem inom vården, helt elimineras. Vid traditionell kameraövervakning av patienter, går larmet om patienten eller något i rummet rör sig. Med DoNets övervakningssystem kan patienten röra sig fritt. Larmet utlöses endast om personen blir liggande.
Genom att värmekameror, så kallade vårdsensorer används, upplevs systemet inte lika integritetskränkande som vanlig kameraövervakning. En värmesensor placerad i sovrummet eller i korridoren som skickar en termografisk bildström, upplevs inte lika kränkande som en vanlig kamera. Det spelar heller ingen roll om det är ljust eller mörkt i rummet. För de patienter som vistas i bostaden, gör den nya övervakningslösningen att personalen inte behöver lägga tid på onödiga resor och hembesök, på grund av falsklarm. Patienter behöver heller inte bli väckta av nattpersonalen vid fellarm.
Ett efterlängtat förbättringsområde bland vårdpersonalen har länge varit att slippa fellarm. Helt enkelt en garanterad övervakning av patienterna, där dessa inte faller ur sängen och blir liggande.
– DoNets övervakningslösning är utvecklad för att ge patienten full trygghet och anpassad efter personalens behov, säger Hannu Hjerpe, vd på företaget.
Bilden: Hannu Hjerpe, vd på DoNet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *