Ny policy mot korruption i Luleå

En ny policy har tagits fram för att motverka korruption i Luleå kommun. Arbetet tog fart efter misstankar om oegentligheter 2017 kring medarbetare vid stadsbyggnadsförvaltningen.
OFFENTLIGA AFFÄRER tog kontakt med inköpschef Emma Breheim för att höra hur inkopplade hon och inköpskontoret varit i arbetet.
– Ja, vi har varit med i dialogen om den nya policyn men som ansvarsfördelningen ser ut nu ansvarar inte inköpskontoret för upphandling av bygg- och anläggningsentreprenader. Vi har också givetvis upphandlat visselblåsarfunktionen och tittar just nu på att upphandla en complicance-utbildning för hela kommunen.
Emma Breheim är förutom inköpschef i Luleå kommun även ordförande för Sveriges Offentliga Inköpare.
Enligt Upphandling24 visade sig misstankarna från 2017 efter en utredning till stor del vara obefogade. Något åtal väcktes inte, men ärendet blev ett startskott för arbetet med att ta fram en ny, modern policy mot jäv, mutor och korruption.
Tre centrala delar
Den har tre centrala delar:

  • Tydliga anvisningar om hur brottsmisstankar ska rapporteras och med stöd från en visselblåsarfunktion som ger anonymitet.
  • Skyldighet för kommunens medarbetare och leverantörer att samarbeta i utredningar.
  • Stärkt rådgivning från kommunenens sida om vad som gäller kring mutor och jäv för att ge medarbetare och chefer vägledning.

Måste leva efter policyn
Kommunalrådet Niklas Nordström betonar i en kommentar till lokaltidningen NSD att arbetet mot korruption inte enbart kan hänga på den nya policyn, utan även på att chefer och medarbetare förstår vikten av att leva efter policyn. Samt att det är oerhört centralt att man håller sig inom lagar och regler. Han framhåller vikten av att vara tydliga gentemot entreprenörer, särskilt inom bygg och entreprenad – det område där misstankarna företrädesvis funnits.
Källor: NSD/Upphandling24/Emma Breheim.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *