Ny PTS-auktion inbringar miljoner

Efterfrågan på bredband ökar kraftigt i Sverige och nu auktionerar PTS ut ytterligare frekvenser för att upprätta mobiltelefoni och trådlöst bredband. Auktionen kommer att inbringa stora summor till staten.

I dag startar auktionen för att dela ut tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet. Följ auktionens förlopp i slutet av varje dag på Post- och Telestyrelsen, PTS webbplats.

Hur mycket tillstånden väntas gå för är det ännu ingen som vet. Till Svenska Dagbladet säger Jonas Wessel, chef för enheten för spektrumtillstånd på PTS, som håller i auktionen:

–Vi har inte gjort några skattningar av hur mycket pengar det handlar om. Men jag kan säga att telebolagens intresse var väldigt stort när vi tog fram villkoren för auktionen, säger Jonas Wessel på PTS.

Under senare år har efterfrågan på bredband ökat kraftigt i Sverige och därmed har behovet av frekvenser ökat. PTS tilldelar nu 800 MHz-bandet som är attraktivt för många olika slags tjänster, till exempel trådlöst bredband eller mobiltelefoni. Tillstånden är teknik- och tjänsteneutrala, vilket gör att tillståndshavare kan välja vilken teknik och vilka tjänster som ska användas i bandet.

Auktionen beräknas pågå i 2-10 arbetsdagar, men kan pågå längre. Namn på budgivare publiceras av sekretesskäl först efter att auktionen avslutats och beslut om tilldelning av tillstånd eller avslag har meddelats.

I slutet av varje arbetsdag kommer PTS att publicera information om hur många budrundor som avslutats och hur stor summa de gällande högsta buden i varje budrunda omfattar, se www.pts.se/800mhz-bandet.

PTS arbetar för att regeringens bredbandsstrategi ska uppnås och eftersom 800 MHz-bandet har goda utbredningsegenskaper ställer PTS krav på täckning i ett av tillstånden. Den operatör som tilldelas detta tillstånd ska bygga ut så att de fasta bostäder och företag som saknar bredband får möjlighet till det.

Utbyggnaden ska ske till viss kostnad som bestäms i auktionen (minst 150 och högst 300 miljoner kronor).

Minst tre aktörer kan tilldelas frekvenser i den aktuella auktionen. Detta för att staten vill försäkra sig om att konsumenterna har ett brett utbud av prisvärda tjänster att välja på. En och samma aktör kan därför maximalt köpa två av de sex tillstånden.

Eftersom marksänd tv sänds i frekvenserna intill 800 MHz-bandet finns det risk för att mottagningen av tv påverkas när bandet börjar användas. Tillståndshavarna i 800 MHz-bandet åtar sig att hantera och avhjälpa de problem med tv-mottagning som eventuellt uppstår. Detta gäller de problem som omfattas av den definition av tv-störningar som finns i tillståndsvillkoren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *