Ny rapport om GDPR

Det nya EU-direktivet om hur personuppgifter ska hanteras hos myndigheter och företag är högaktuellt. De nya reglerna ska tillämpas från och med den 25 maj 2018.
Det märktes inte minst på årsdagarna med Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) i Jönköping 16-18 april 2018, där OFFENTLIGA AFFÄRER var på plats. För ett av GDPR-inslagen stod Advokatfirman Kahn Pedersen som också nyligen utkommit med en rapport i ämnet: GDPR och offentlig upphandling – en introduktion. Advokatfirman höll också ett seminarium under dagarna.
Syftet med dataskyddsförordningen (GDPR = General Data Protection Regulation på engelska) är att öka integritetsskyddet för individerna.  Samtidigt ska direktivet underlätta för företag m.fl. att göra affärer inom EU/EES-området. Det förverkligas bland annat genom att individer får mer kontroll över sina personuppgifter.
 
Ställer högre krav
Kahn Pedersen påpekar att Dataskyddsförordningen innebär stora förändringar för många organisationer – t.ex. myndigheter och företag – vid hanteringen av personuppgifter. ”Även om större delen av bestämmelserna i dataskyddsförordningen i sak motsvarar bestämmelserna i den tidigare regleringen (personuppgiftslagen), ställs i data-skyddsförordningen väsentligt högre krav på förebyggande åtgärder”, heter det i skriftens inledning

De viktigaste nyheterna
I rapporten listas de viktigaste nyheterna som GDPR-direktivet för med sig. Bland några av nyheterna märks att den svenska s.k. missbruksregeln försvinner. ”Missbruksregeln var avsedd att förenkla personuppgiftshanteringen i löpande texter, e-post, webbpublicering m.m. Med dataskyddsförordningen måste samtliga bestämmelser tillämpas även när personuppgifter behandlas i sådana sammanhang”.
Det blir även hårdare krav för att samla in giltigt samtycke för att få behandla någons personuppgifter och möjligheterna för myndigheter att stödja sin behandling på samtycke begränsas ytterligare. Skyldigheten att informera den registrerade blir mer omfattande och det ställs krav på att informationen ska vara lättillgänglig både till innehåll och form.

Rättigheter och skyldigheter
Skriften tar också upp när man har rätt att behandla personuppgifter, de registrerades rättigheter, skyldigheter för de som behandlar personuppgifter, känsliga personuppgifter och mycket mer.
Rapporten finns att läsa eller ladda ner via följande länk:
http://kahnpedersen.se/wp-content/uploads/2018/04/KahnPedersen_GDPR-och-offentlig-upphandling-en-introduktion.pdf
Bilden: Advokat och partner på Kahn Pedersen, föreläser på SOI:s årsdagar om GDPR. Foto: Bo Höglander.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.