Ny rapport skärskådar leverantörer

Många av de 212 000 företag som säljer till offentlig sektor har betalningsanmärkningar, närmare bestämt 12 000. Det framgår av en rapport som tagits fram på uppdrag av Konkurrensverket.
– Det motsvarar sex procent av företagen, säger Stefan Jönsson, biträdande enhetschef på Konkurrensverket till OFFENTLIGA AFFÄRER. Han har bland annat byggt upp Konkurrensverkets arbete med statistik om offentliga upphandlingar och konkurrens.
Stefan Jönsson uppger att man jämfört Konkurrensverkets statistik med företaget Doublechecks och kommit fram till att dessa i huvudsak överensstämmer. En av hörnstenarna i DoubleChecks affärsidé är att erbjuda aktuell, relevant och pålitlig information om den offentliga affären.
Joakim Wallenklint, forskningssamordnare på Konkurrensverket, säger till OFFENTLIGA AFFÄRER att de siffror som man nu fått tillgång till via egen statistik och företaget Doublecheck är de mest säkra som kan uppbringas i dag.
Drygt 212 000 företag och andra organisationer säljer till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Det innebär att en stor andel av samtliga företag i Sverige är leverantörer åt den offentliga sektorn. Hälften (50 procent) av de privata företag som levererar till statliga myndigheter är små och medelstora företag. Hos kommunerna är motsvarande andel 40 procent, och för landstingen 26 procent.
Detta framgår av den uppdragsforskningsrapport ”Den offentliga marknaden i Sverige” som tagits fram av en forskargrupp under ledning av doktor Karl-Markus Modén på Konkurrensverkets uppdrag. Avsikten med forsningsrapporten är att bidra med ökad kunskap kring offentliga inköp och offentliga upphandlingar.
– Större insikt och kunskap om offentliga inköp och upphandlingar gör att regelverket kan användas mer strategiskt. Det skapar förutsättningar för bättre hushållning av våra gemensamma resurser, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.
En dryg tredjedel (248 miljarder eller 37 procent) av alla utbetalningar görs till andra myndigheter eller till offentligt ägda bolag. 420 miljarder kronor går till privata företag. De största offentliga leverantörerna är Stockholms läns landsting (26,9 miljarder kronor) och Apoteket Service AB (13,5 miljarder kronor).
Nästan hälften (43 procent) av de inköp som staten och landstingen gör sker från andra myndigheter eller offentligt ägda bolag. För kommunerna är siffran lägre: 28 procent. Många av de inköp som den offentliga sektorn gör är små, och någon annonsering och anbudsgivning är inte aktuell. Det kan handla om mindre reparationer, konsultuppdrag eller små enstaka inköp.
Av rapporten framgår att över 12 000 av de 212 000 leverantörena har betalningsanmärkningar som överstiger 10 000 kronor, heter det vidare i pressmeddelandet.
– Att så många leverantörer inte skulle klara kraven i en formell konkurrensutsatt upphandling är en tankeställare för alla upphandlande myndigheter, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.
Bilden: Dan Sjöholm, generaldirektör på Konkurrensverket, menar att leverantörer som inte betalar till exempel skatter inte ska kunna tjäna pengar på offentliga inköp. En större vaksamhet och kontroll måste till, säger han. Foto: Andreas Eklund/KKV.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *