Ny regering och förenklad upphandling

I samma veva som den nyvalda statsministern Magdalena Andersson (S) presenterade sin regeringsförklaring och sina statsråd i riksdagen klubbades även de nya förenklade upphandlingsreglerna.

Finansdepartementet, som oftast brukar ta hand om frågor kring offentlig upphandling, får tre ministrar, med Mikael Damberg som departemenstchef, vilket var väntat. Vid hans sida placeras Max Elger och Ida Karkiainen. Vilken av ministrarna som ska greppa upphandlingsfrågorna återkommer OFFENTLIGA AFFÄRER till. Texten uppdateras.

Mikael Damberg, ny finansminister.

Stor förändring i regelverk
När det gäller de i riksdagen klubbade reglerna om förenklade upphandlingsreglerna finns redan spridda kommentarer.

– ”Den största förändringen någonsin” har vissa kallat detta, hävdade upphandlingskonsulten Magnus Nilsson, Peak Procurement, på LinkedIn.

Och Anna Larsson, bolagsjurist på Adda (som tidigare hette SKL Kommentus), slog fast i en krönika:
– Vi går en spännande framtid till mötes.

Anna Larsson, Adda, hyllar förenklade upphandlingsregler.

Hon anser vidare att det nya lagförslaget om förenklade regler i LOU bland annat innebär att upphandlade myndigheter nu ges möjligheten att utforma egna upphandlingsförfaranden.

Lättare med sociala tjänster
– Detta kommer att bli en klar fördel i upphandlingen av sociala tjänster, vilket kommer att falla väl ut för både brukare, myndigheter och leverantörer, skriver Anna i Addas juridiska krönika.

Fredrik Tamm, Publicinsight, skriver på LinkedIn att portarna öppnar sig för enklare offentliga affärer.
– Vi laddar om för en enklare affärsprocess, säger Fredrik Tamm.

Klart i finansutskottet
Från Sveriges Riksdag meddelas att en överenskommelse nåtts mellan en majoritet i Finansutskottet (FiU14). Den går ut på att reglerna som gäller upphandling ska förenklas.

Förslaget kom från regeringen efter att en utredning arbetat med frågorna. Advokaten och juristen Anna Ulfsdotter Forssell spelade huvudrollen i den. Hon har mångårig erfarenhet av området och har synts i spalterna i OFFENTLIGA AFFÄRER genom åren.

Under tröskelvärdena
Det framlagda förslaget innebär att regelverket ska förenklas för offentliga upphandlingar under EU:s så kallade tröskelvärden. De nya reglerna ska också omfatta upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt så kallade B-tjänster. Myndigheter som upphandlar ska inte behöva efterannonsera upphandlingar under ett visst belopp.

De nya reglerna börjar gälla den 1 februari 2022 sedan Riksdagen sagt ja till regeringens förslag. Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen: Regeringen bör utvärdera lagstiftningen kring offentliga upphandlingar och se över möjligheterna att öka förutsättningarna för små företag och ideella aktörer att delta i upphandlingar och vinna upphandlingskontrakt i syfte att säkra deras möjligheter att delta i upphandlingar.

OFFENTLIGA AFFÄRER hoppas kunna återkomma med ytterligare kommentarer kring de förenklingar som nu klubbats av Sveriges folkvalda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *