Ny skrift ifråga­sätter närodlat

Ibland kan det vara bättre ur miljösynpunkt att välja importerade i stället för närodlade produkter, påpekar Kommerskollegium som nyligen har publicerat en skrift som diskuterar de vanligaste argumenten för närproducerade livsmedel.

I skriften ”Handelsperspektiv på närproducerade livsmedel” vrider och vänder Kommerskollegium på argumenten sett ur ett handelsperspektiv.

”De argument som lyfts fram i debatten om närodlat är ofta förenklade och ibland missvisande. Sambanden är inte alltid så enkla”, menar Kommerskollegium och framhåller att det är svårt som konsument att få en helhetsbild av alla aspekter och att göra välavvägda hållbara val av livsmedel. Dessutom uppstår ibland konflikter mellan olika mål.

De vanligaste argumenten för närproducerade livsmedel handlar om klimatpåverkan från transporter, biologisk mångfald och en levande landsbygd i det egna landet samt kvalitets- och säkerhetsaspekter.

I skriften ”Handelsperspektiv på närproducerade livsmedel”, som finns att läsa på Kommerskollegiums webb, diskuteras de vanligaste argumenten för närproducerade livsmedel ur ett handelsperspektiv. Även de möjligheter en utvecklad handel med jordbruksprodukter kan ha för fattigdomsminskning i många utvecklingsländer diskuteras.

Källa: Kommerskollegium

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *