Ny skrift om ramavtal

Ramavtal i offentlig upphandling. Det är ämnet i en 40-sidig skrift från Advokatfirman Kahn Pedersen.
Rubriken är ”Ramavtal i offentlig upphandling – några frågor av betydelse för tolkning och tillämpning”.
Kristian Pedersen, advokat och partner på Kahn Pedersen kommenterar för OFFENTLIGA AFFÄRER:
– Offentligt upphandlade ramavtal är vanligt förekommande och har stor kommersiell betydelse för upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer. Därför uppkommer förstås många frågor om ramavtal. Det var därför ett naturligt val för oss att låta en av rapporterna i vår skriftserie handla om ramavtal, och då med fokus på några utvalda regelbundet återkommande områden.
Han berättar för OFFENTLIGA AFFÄRER att man i rapporten går igenom bl.a. vad som skiljer ramavtal från vanliga upphandlingskontrakt, viktiga frågor som gäller förvaltning av ramavtal och rättsmedlens tillämpning på ramavtal.

Olika fördelningsnycklar
– Men den praktiskt kanske mest betydelsefulla fråga som vi behandlar är vilka olika fördelningsnycklar för avrop som kan användas istället för rangordning. I rapporten går vi igenom ett antal olika fördelningsnycklar och analyserar dem utifrån laglighet, lämplighet och andra aspekter, säger Kristian Pedersen.
Hans förhoppning är att rapporten ska inspirera upphandlande myndigheter och enheter att, vid användning av ramavtal, lägga ännu större fokus på hur ramavtal bör utformas och användas för att skapa bättre leverantörsrelationer och hur man når fram till en god affär för båda parter.

Många frågeställningar
Bakgrunden till skriftens tillkomst är bland annat att byrån inom ramen för sin verksamhet får många frågor om hur ramavtal får och kan användas. Dessutom är ramavtalen viktiga rent kommersiellt och frågeställningarna som uppkommer blir ofta föremål för prövning i domstol, eller debatteras vid seminarier och på konferensen.
Efter en kort inledning behandlas i avsnitt 2 skillnaden mellan ramavtal och kontrakt. Man diskuterar även olika varianter av ramavtal som förekommer inom upphandlingsrätten. I avsnitt 3 resonerar författarna kring vad som kan utgöra en objektiv fördelningsnyckel i ett ramavtal med flera leverantörer. De presenterar också flera förslag och mindre kända fördelningsnycklar som kan användas som alternativ till den mer traditionella rangordningen.
Avsnitt 4 behandlar sanktions- och incitamentssystem som kan användas för att säkerställa en god leverans vid ramavtal med flera leverantörer, medan avsnitt 5 behandlar frågor om överprövning av ramavtal och de avrop som sker från ramavtal.

Reflektioner
I avsnitt 6 presenteras några sammanfattande reflektioner om upphandlande myndigheters och enheters användning av ramavtal. Här välkomnar skriftens författare att det på senare år skett en förskjutning i debatten på upphandlingsområdet. Från att enbart ha haft fokus på upphandlingsförfarandet som sådant riktas nu även uppmärksamhet på frågor om avtalsförvaltning och den goda affären.
Bilden: Kristan Pedersen. Foto: Advokatfirman Kahn Pedersen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *