Upphandlingsprofil till stödmyndigheten

Egil Nylén, välkänd i Upphandlarsverige, är ny upphandlingsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.
Han kommer närmast från tjänsten som upphandlingschef i Umeå kommun, där han funnits sedan 2009, och har dessutom under många år varit styrelseledamot i SOI, Sveriges Offentliga Inköpare.

Egil Nylén har även varit upphandlingschef på Region Siljan, en inköpsorganisation bestående av ett antal kommuner i Dalarna. Dessförinnan arbetade Egil Nylén på Allego Competence AB (senare Colligio AB), som på den tiden erbjöd kompetensutveckling inom området offentlig upphandling. Under ett antal år reste han runt i Sverige och utbildade offentlig sektor inom offentlig upphandling.
Uppvuxen i Gävle
Egil Nylén har tidigare erfarenhet som offentlig upphandlare i ett annat kommunalförbund, Gästrike inköp, som senare uppgick i Inköp Gävleborg. Detta kommunalförbund var upphandlande enhet för tre kommuner och Egil Nylén arbetade där under fem år. Han betraktar Gävle som sin uppväxtort eftersom han kom dit som elvaåring.
Bilden: Egil Nylén på upphandlingskonferens. Foto: Bo Höglander.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.