Ny stadsdel växer fram i Stockholm

Hjorthagen i de östra delarna av huvudstaden står inför en spännande utveckling. Ett modernt, innovativt och miljöanpassat område ska växa fram de kommande åren, kallat Norra Djurgårdsstaden. Exploateringen innebär massor av upphandlingar inom en rad områden.
De första bostäderna började byggas våren 2011 med första inflyttning 2012. När utvecklingen längs Husarviken når Ropsten kommer Hjorthagen att ha fått 15 000 nya invånare, enligt Stockholm stad. (bygg.stockholm.se).
Tillsammans omfattar områdena cirka 6 000 lägenheter och cirka 100 000 kvadratmeter lokalyta. Totalt har mark för cirka 4 000 bostäder anvisats till 30 byggherrar.
Finplanering av gator och parker i ett delområde kallat ”Norra 1” startade i juni 2013 och pågår till hösten 2015. Arbeten har pågått och pågår i etapp ”Norra 2” med gator och ledningar under 2014-2015. Finplanering av gator och parker kommer att påbörjas under hösten 2015. Markrening pågår i delar av Gasverket medan gatu- och ledningsarbeten för andra etappen av nya Bobergsgatan beräknas starta våren 2017.
Det är Stadens tekniska förvaltningar och Östermalms stadsdelsförvaltning som håller i trådarna. I november 2012 hade omkring 35 olika byggherrar fått markanvisning i området, inklusive Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder.
De 670 första bostäderna började byggas i maj 2011 och de första familjerna flyttade in i oktober 2012. Hittills har mark för 4 000 bostäder anvisats, varav 500 är studentbostäder. År 2020 hoppas Staden att fler än 6 000 nya bostäder byggts mellan Husarviken och det gamla Gasverket i Hjorthagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *