Ny statsstödsfunktion invigd

Nu är Upphandlingsmyndighetens nya statsstödsfunktion invigd.
OFFENTLIGA AFFÄRER  var på plats och bevakade invigningen.
Inger Ek, GD, klipper bandet.
– Vi är pionjärer, ingen statlig myndighet har tidigare haft ett motsvarande uppdrag, konstaterade chefsjurist Anders Asplund sedan generaldirektör Inger Ek klippt bandet och förklarat den nya stödfunktionen invigd.
Myndigheten har fått ett utökat uppdrag av regeringen som  innebär att myndighetens verksamhet även ska omfatta stöd och vägledning om statsstöd till kommuner och landsting.
Statsstöd är när det offentliga, till exempel en kommun, stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden.

Gedigen genomgång
Chefsjurist Anders Asplund gav en överblick av vad statsstöd innebär och uppdragets innebörd. Han avslöjade också ett tidsschema, eftersom stödet byggs upp successivt.
Enligt Anders Asplund finns en stor okunnighet ute i kommunerna och landstingen. En okunnighet som den nya statsstödsfunktionen hoppas kunna råda bot på. Faran med okunnighet är att den offentlige aktören handlar rättsvidrigt. Å andra sidan finns även risken för en alltför stor försiktighet så att kommunen/landstinget missar möjligheten att utnyttja ett fullt tillåtet statsstöd. Därmed riskerar viktig utveckling att hämmas, menade chefsjuristen.
Därefter gick statsstödsexperten Magnus Lindbäck igenom kriterier för statsstöd, samt vissa rättsliga frågor och EU-bakgrunden. Upphandlingsmyndighetens fokus inom området kommer att ligga på frågor om bostadsförsörjning och bostadsmarknaden, vilket regeringen önskat. I 151 kommuner sägs marknaden fungera bristfälligt och där kan giltiga undantag från det generella förbudet mot statsstöd bli aktuella.

Inte snedvrida konkurrensen
Syftet med reglerna är att se till att inte snedvrida konkurrensen på EU:s inre marknad. Upphandlingsmyndighetens fokus inom det här området kommer att vara på frågor om bostadsförsörjning och bostadsmarknaden.
Statsstödsfunktionen består i dag av statsstödsexperten Magnus Lindbäck och två statsstödsspecialister, Annika Gullans Wiklund och Björn Skarp. I oktober kommer även statsstödsspecialist Christian Blume att vara på plats.
 
Anders Asplund, chefsjurist.
Myndighetens chefsjurist Anders Asplund uppger att de nya medarbetarna alla har mångårig erfarenhet av statsstödsfrågor och flera har dessutom djupa kunskaper om bostadsmarknaden.
– Med denna kompetens på plats har vi lagt grunden för en statsstödsfunktion som gör skillnad på riktigt. Vi är glada att ha dem i vårt team, säger han.

Alkoholfritt mingel
Efter den formella delen av invigningen vidtog mingel med snittar och alkoholfritt bubbel. På plats fanns över 100 företrädare för andra myndigheter och instanser som SKL, Finansdepartementet, Konkurrensverket, med flera.  Förutom Offentliga Affärer var även Upphandling 24 på plats, medan Inköpsrådet valde att avstå från bevakning.
Läs mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/statsstod/
Bilden på förstasidan: Annika Gullans Wiklund, statsstödsspecialist, håller i bandet tillsammans med Björn Skarp (utanför bild) när Upphandlingsmyndighetens GD Inger Ek klipper bandet och inviger nya statsstödsfunktionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *