Ny superbuss tas i trafik

Den 17 augusti 2020 börjar en ny elektrisk busslinje trafikera Storstockholm. De så kallade BRT-bussarna kallas även ”superbussar” och används redan i andra länder runt om i världen.

Anna Grönlund, branschchef på Bussföretagen, kommenterar för OFFENTLIGA AFFÄRER:
– BRT, Bus Rapid Transit System eller superbussar, är kapacitetsstark busstrafik som är en bra modell för attraktiv kollektivtrafik i städer. Att många fler resenärer och beslutsfattare nu får möjlighet att uppleva och resa med ett nytt BRT-system i Sveriges huvudstadsregion är viktigt, eftersom det förhoppningsvis inspirerar många fler att satsa på den här typen av kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik.

Anna Grönlund, Bussbranschen.

Läs hela intervjun med henne längre ner i texten.

Först i Sverige
Linjen är den första i sitt slag i Sverige, enligt Järfälla Direkt. Den nya elektriska BRT-linjen, linje 175, ska gå mellan Barkarbystaden och Akalla. Restiden halveras och beräknas bli 7 minuter.


Den nya superbussen. Foto: Järfälla kommun.

BRT står för Buss Rapid Transit. Det är en elektrisk buss med hög turtäthet och bekvämlighet och med företräde i trafiken. Det gör att medelhastigheten kan hållas hög.

”Tunnelbana på gummihjul”
Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm, säger att den nya bussen mer liknar en tunnelbana på gummihjul som går ovan mark, även om den ser ut som en vanlig buss.

– Man tar det bästa från spårtrafik och traditionell busstrafik och slår ihop det, säger politikern till Järfälla Direkt.

Kristoffer Tamsons.

På tidningens fråga om det är smart att starta en ny linje under Coronapandemin, när Folkhälsomyndigheten avråder från att resa kollektivt, svarar han att kollektivtrafiken ska vara till för dem som verkligen behöver använda den till och från jobbet.

Minskar trängseln
Han menar att man också kan vända på det hela och säga att den här typen av extrainsatta snabbussar med extra turtäthet är ett bra bidrag för att minska trängseln för de som måste åka.

OFFENTLIGA AFFÄRER  har ställt frågor till Anna Grönlund, branschchef på Bussbranschen/Sveriges Transportföretag, med anledning av lanseringen av superbussar i Stockholmstrakten.

Hur viktigt är att en BRT-linje börja köra i Storstockholm?
– BRT, Bus Rapid Transit System eller superbussar, är kapacitetsstark busstrafik som är en bra modell för attraktiv kollektivtrafik i städer. Runt om i världen finns exempel på stora och mindre nät med BRT-linjer, system som blivit väldigt populära bland resenärerna. Att många fler resenärer och beslutsfattare nu får möjlighet att uppleva och resa med ett nytt BRT-system i Sveriges huvudstadsregion är viktigt, eftersom det förhoppningsvis inspirerar många fler att satsa på den här typen av kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik. BRT är samtidigt positivt ur kostnadssynpunkt jämfört med många andra alternativa kollektivtrafiksystem med hög kapacitet.

Kommer detta att få uppföljare på andra håll i landet?
– 
Ja, det tror jag. Vi har ju system som hämtat inspiration i BRT på plats i Sverige, bland annat i form av MalmöExpressen och Helsingborgsexpressen. Jag följer också diskussionen rörande Uppsalas nya trafiksystem. Sverige har behov av kapacitetsstark kollektivtrafik för att ge människor möjlighet att resa klimatsmart till arbete och utbildning, och BRT är en kostnadseffektiv lösning för detta.

Hur har bussbranschen påverkats av Corona och hur ser framtiden ut för branschen i stort?
– Resandet i kollektivtrafiken, liksom resandet i stort, har gått kraftigt ner i spåren av Corona-pandemin. För den lokala och regionala kollektivtrafiken, som i Sverige huvudsakligen handlas upp av offentliga myndigheter och körs av kommersiella trafikföretag, är det nu viktigt att bibehålla ett robust system som minskar trängseln så att människor som måste och behöver resa, exempelvis till skolan eller till arbeten inom samhällsviktiga yrken, kan fortsätta resa tryggt och säkert.

Ökat stöd behövs
– Från bussbranschens sida har vi en kontinuerlig dialog med landets regionala kollektivtrafikmyndigheter kring detta. Regeringens stödåtgärder såsom omställningsstöd och korttidspermittering har varit välkomna men behöver nu förlängas och utvidgas. Stödet till landets regioner för minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken behöver ökas och stödet behöver också ges till trafikföretag som kör kollektivtrafik där biljettintäkterna från resenärerna är en del av ersättningen i avtalet.

Expressbussar
– Även landets expressbussar, som upprätthåller ett nät av attraktiv kollektivtrafik för långväga resor, behöver direkt stöd vilket man saknar idag, till skillnad från exempelvis i Norge. Sveriges Bussföretag har till svenska regeringen föreslagit ett riktat stöd för avställda bussar, vilket också skulle stötta bussföretag, också de bussföretag som huvudsakligen kör turist- och beställningstrafik. Dessa företag har sedan vecka 6 sett 90-100 procent av sin verksamhet försvinna, som en del i kollapsen för turist- och besöksnäringen. Samtidigt är dessa företag också viktiga för ett fungerande transportnät även utanför turist- och besöksnäringen. När exempelvis tågtrafik tillfälligt behöver ersättas eller region- och lokaltrafiken behöver förstärkas för att minska trängsel, anlitas ofta dessa företag och deras bussar.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *