Ny tjänst för effektivare kundinformation

En ny digital tjänst för kvalitetssäkring och förenklad hantering av KYC-information lanseras i Norden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det är företaget Invidem som nu lanseras på den nordiska marknaden med uppdraget att effektivisera och säkra kundkännedomsprocesser, s.k. ”Know Your Customer” (KYC), via en ny digital tjänst.

Målet är att förenkla hanteringen av information genom en ny standard och samtidigt motverka ekonomisk brottslighet som penningtvätt och terrorfinansiering. Invidem är resultatet av ett unikt gemensamt initiativ från de sex nordiska bankerna Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.

Känna kunden – kärnfråga
Att känna sin kund har blivit en kärnfråga för de flesta företag som arbetar med finansiella transaktioner. Regleringarna ökar och kostnaderna för att göra fel kan bli mycket höga. I takt med att allt större fokus läggs på KYC, ökar även kraven på de företag som behöver lämna omfattande mängder information, ofta vid upprepade tillfällen och till flera olika bankrelationer. Ur denna verklighet föddes Invidem.

Invidem har skapat och erbjuder en tjänst för att samla in, validera, sammanställa och sälja KYC-information. Informationen behöver endast lämnas en gång, vilket underlättar både för företag och finansiella institut genom att informationen därefter finns tillgänglig för alla som behöver den. De data som Invidem levererar blir ett fundament till KYC-processen.

Banker första kunderna
Det är Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank som tagit fram den nya standarden för KYC-information, som är utgångspunkten för Invidems tjänst. Det är även dessa banker som är de första kunderna att nyttja Invidems tjänster, som på sikt även blir relevanta för exempelvis försäkringsbolag, spelbolag, fastighetsmäklare och andra företag och organisationer som berörs av regleringar inom penningtvätt.

Marit Bø Bornstein 

I och med lanseringen på nordiska marknaden, tillträder Marit Bø Bornstein som vd för Invidem. Marit kommer närmast från rollen som Chief Information Officer på Collectum och har tidigare haft flera ledande positioner inom IT- och affärsutveckling.

Skapar samhällsnytta
– Det ska bli mycket spännande att få leda och utveckla Invidems verksamhet. Genom att erbjuda en samlad digital tjänst för KYC-uppgifter skapar Invidem både samhällsnytta och förenklar för finansiella tjänster genom bättre och enklare kundupplevelser. Det handlar om en unik affärsmodell som definierar en helt ny marknad inom KYC, säger Marit Bø Bornstein.

Under 2020 börjar Invidem gradvis att erbjuda sina tjänster till stora och medelstora företag på den nordiska marknaden, i form av pilotprojekt med utvalda kunder. Den kommersiella lanseringen sker 2021.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.