Ny undersökning om assistansersättning

KFO och Vårdföretagarna har utfört en gemensam undersökning om efterskottsutbetalning av assistansersättning och assistansanordnares ekonomiska situation. 189 medlemmar med sammantaget närmare 5000 assistansberättigade har svarat. 85 procent av anordnarna är oroade över den ekonomiska utvecklingen och en fjärdedel ser en risk för att de kan behöva avveckla verksamheten det närmaste året.

– Att den redovisade vinstmarginalen är 1,9 procent i undersökningen är graverande. Det har gått för långt när anordnare nu tvingas lägga ned för att den statliga timersättningen på 295 kronor knappt täcker kostnader för löneökningar och dagliga utgifter, säger Fredrik Borelius, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Även problemen med efterskottsutbetalningarna kvarstår.

”Anordnare med sämre likvid lever under ständig stress. För några har osäkerheten kring efterskottsbetalningarna varit en bidragande orsak till avveckling. Försäkringskassan skulle behöva ha en uttalad målsättning om hur snabbt de ska kommunicera kompletteringar och när en utbetalning senast ska vara gjord. Regeringen måste se till att schablonjusteringen ligger i nivå med den kollektivavtalade löneutvecklingen. Med de treåriga avtal vi har vet vi hur löneutvecklingen kommer att se ut”, säger Hanna Kauppi, bransch- och näringspolitiskt ansvarig för personlig assistans hos KFO.

Faktaruta:

  • Statlig assistansersättning är 295,40 kr/timme
  • Ersättningen ska täcka: lön för assistenten, utbildning, assistansomkostnader, administration mm
  • Antal med statlig assistansersättning: Knappt 15 000 personer
  • Antal anordnare: cirka 1100 företag och kooperativ
  • Adel som valt privat utförare: ca 70 procent.

https://www.kfo.se/globalassets/kfo/relaterad-information/rapporter-mm/medlemsundersokning-april_maj-2018-slutversion2.pdf
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *