Ny vägledning till uppförandekod

Nu lanserar landstingens och regionernas nationella samarbete med hållbar upphandling ett vägledande dokument till den uppförandekod för leverantörer som redan finns.   
– Vi är ganska stolta över dokumentet, säger Pauline Göthberg, nationell samordnare för landstingens och regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling, till OFFENTLIGA AFFÄRER.
I vägledningen får leverantören reda på hur processen går till. Från de förväntningar som finns samlade i landstingens gemensamma Uppförandekod för leverantörer, till uppföljning och eventuell revision. I dokumentet har man samlat information som är relevant för såväl leverantörer som för upphandlare.
– Vi har i dialog med ett flertal intressenter sett över våra kontraktsvillkor och uppdaterat dem i enlighet med Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus. De uppdaterade villkoren läggs med i de nya avtal vi tecknar, uppger Pauline Göthberg på Upphandlingsbloggen.
Dokumentet innehåller:

 • Uppförandekod för leverantörer
 • Text i anbudsinbjudan
 • Rekommenderade kontraktsvillkor
 • Krav & uppföljning: processen
 • Vägledning för krav på leverantörens rutiner:
 • Policyåtagande vägledning, bedömningskriterium
 • Ansvarsfördelning vägledning, bedömningskriterium
 • Riskanalys vägledning, bedömningskriterium
 • Vidareförmedling vägledning, bedömningskriterium
 • Uppföljning vägledning, bedömningskriterium
 • Avvikelsehantering vägledning, bedömningskriteriumHitta vägledningen via denna länk: http://xn--hllbarupphandling-8qb.se/steg-for-steg
  (Klicka på Vägledning till höger på sidan)
  En något längre intervju med Pauline Göthberg är genomförd och publiceras i nr 5 av OFFENTLIGA AFFÄRER med utgivning i början av december 2016.Bilden: Pauline Göthberg.

One thought on “Ny vägledning till uppförandekod

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *