Ny vägledning för klimatanpassad upphandling

SMHI och Upphandlingsmyndigheten har tillsammans tagit fram en vägledning för beslutsfattare och upphandlare. Vägledningen är ett stöd för att bedöma när upphandlingar bör beakta ett förändrat klimat och göra anpassningar i upphandlingen för sådana aspekter.

Jens Johansson.

– Behovet av att ställa klimatanpassningskrav kan finnas för många inköpskategorier. Det kan exempelvis handla om att ökade temperaturer kräver anpassningar av byggnader, eller att extremväder kan påverka försörjningen av varor som behövs för samhällsviktig verksamhet, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Del av förarbetet

”Välkommen till vägledningen som hjälper dig att bedöma om du bör tänka på anpassningar till ett förändrat klimat i din upphandling. Den är avsedd att användas som en del av förarbetet i en upphandling”, heter det när man söker sig till SMHI:s sajt: https://www.smhi.se/guide-klimatanpassade-upphandlingar/ .

Vidare sägs att vägledningen riktar sig både till upphandlare och till den som ska beskriva behov och ange vilka krav som ska ställas på det som ska köpas.

Bedöm kravställandet

Om man kommer fram till att klimatanpassning bör finnas med i upphandlingen så behöver man bedöma om det bäst hanteras som kvalificeringskrav, tekniska specifikationer, tilldelningskriterier eller kontraktsvillkor, sägs det också.

Vägledningens information ger ibland tips eller rekommendationer, men man måste själv avgöra vad som är lämpligt i den aktuella upphandlingen. Vägledningen tar inte upp avtalsvillkor som force majeure och hur sådana kan påverka avtalsparterna vid extrema väderhändelser.

Stöd och information

På Upphandlingsmyndighetens webbplats hittar du information och stödmaterial om offentlig upphandling, inköpsarbete och hållbar upphandling.

Mer information om effekterna av ett förändrat klimat hittar du bland annat på Naturvårdsverkets webbplats och hos SMHI.

Vägledningen är främst avsedd för offentliga verksamheter så som kommuner, regioner, statliga myndigheter och enheter.
– Men visst stöd eller inspiration kan även andra aktörer hämta från vägledningen, säger Jens Johansson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *