Ny vägledning om direktupphandling

En ny interaktiv vägledning för hur direktupphandlingar får genomföras har tagits fram av Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. Det handlar till exempel om undantag från upphandlingsreglerna.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med Jimmy Dominius, pressekreterare på Konkurrensverket efter den gemensamma lanseringen på torsdagens morgon.
– Bakgrunden till vägledningen är att frågan om direktupphandling är den absolut vanligaste som vi får, berättar Jimmy Dominius. Vid torsdagens lansering kom även frågan upp om vilka målgrupper som kan vara intressanta för vägledningen.
– Det är inte bara upphandlare och inköpare utan även verksamhetschefer, verksamhetsledare och även politikerna, där upphandlarna ibland har det knepigt att förklara reglerna. Nu kan man gå in själv utan att vara expert men ändå få en insikt i reglerna.
Vägledningen är utformad som en interaktiv film där användaren klickar sig fram genom att svara på olika frågor om vilket typ av inköp som organisationen står inför.
– Vi vill hjälpa flera att göra rätt från början. Därför har vi tagit fram denna nya vägledning om direktupphandling. Sådant som rör direktupphandlingar, och då särskilt de undantagsregler som finns, är bland de vanligaste frågorna vi får kring offentlig upphandling, säger Dan Sjöblom och Ann-Christin Nykvist, generaldirektörer för Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten.
Större inköp ska alltid konkurrensutsättas genom en öppen annonsering. Mindre inköp kan i vissa fall direktupphandlas. Det gäller även de undantag som kan göras från reglerna, till exempel så kallade tekniska skäl och synnerlig brådska. Nu har Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten tagit fram en ny interaktiv vägledning som stöd och hjälp för alla som arbetar med offentlig upphandling.
– Upphandlande myndigheter ska både ha kunskap om och våga använda de möjligheter som lagstiftningen ger. Genom vägledningen får de på ett lättillgängligt sätt stöd kring frågor om direktupphandling, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Ann-Christin Nykvist.
– Den interaktiva vägledningen är ett komplement till annan information om direktupphandlingar. Eftersom detta är ett område som vi får många frågor kring så är det viktigt att tala om hur vi ser på regelverket, säger Dan Sjöblom, Konkurrensverkets generaldirektör.
Vägledningen med namnet ”Får jag direktupphandla?” är ett samarbete mellan Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, och den finns på båda myndigheternas webbplatser. Den vänder sig till de som dagligen arbetar med upphandlingar och till beslutfattare i offentlig sektor.
Denna vägledning kan inte ersätta juridisk rådgivning, betonar Konkurrensverket. Det är alltid den upphandlande myndigheten som ansvarar för att upphandlingslagstiftningen följs. Konkurrensverket ger inte vägledning eller förhandsbesked i frågor som rör specifika fall.
De bägge myndigheterna hoppas nu på synpunkter och kritik från användarna. Vägledningen utgör en första version som bygger på dagens lagstiftning. Tanken är att hjälp till att utveckla nästa version lagom till den kommande upphandlingslagen träder i kraft.
Bilden: Lanseringen av vägledningen om direktupphandling 18 februari 2016. Foto: Konkurrensverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *