Ny vindkraft billigare än ny kärnkraft

I dag är ny vindkraft billigare än ny kärnkraft. Det hävdar Lennart Söder, professor i elektriska energisystem på KTH.

Han pekar på att för cirka tio år sedan uppskattades kostnaden för ny elproduktion av Elforsk (Elkraftföretagens forskningsorganisation). Då ansågs kärnkraft vara betydligt billigare än vindkraft. Finland byggde till exempel ny kärnkraft och Vattenfall utredde möjligheterna att göra detsamma i Sverige.
Ökad kostnad
Sedan dess märks en radikalt ökad kostnad för kärnkraft, medan kostnaden för vindkraft sjunkit kraftigt. Idag är istället ny vindkraft mycket billigare än ny kärnkraft, framhåller Lennart Söder.
En orsak är att ny vindkraft numera byggs utan subventioner, vindkraftsägarna räknar enbart med att få avkastning via elpriset. År 2015 kom beslutet från kärnkraftsägarna att stänga fyra kärnkraftverk, de fann det inte längre lönsamt att förlänga anläggningarnas livslängd.

Kräver subventioner
– Det är mycket svårt i dag att se hur man skulle kunna bygga ny kärnkraft utan kraftiga subventioner och garantier från staten, kommenterar Lennart Söder.
I Storbritannien kostar till exempel ny kärnkraft över en krona per kilowattimme och det behövs långsiktiga statliga inkomstgarantier när ny atomkraft ska byggas.
Svenskarna vill behålla
I en debattartikel i SvD slår professorn fast att kapacitetsbristen i elnäten inte längre kräver kärnkraft. Dock visar en SIFO-undersökning att 66 procent av svenska folket vill behålla kärnkraften. Av dessa vill drygt hälften att den byggs ut.
Enligt professorn beror svaren på vilken information de svarande har, och det mesta av informationen får man via massmedia.
Klimatdiskussioner
– Det har varit mycket klimatdiskussioner i media under sommaren, och då har en del företrädare för olika organisationer gått ut och sagt att man måste ha kärnkraft för att lösa denna utmaning, vilket inte stämmer, hävdar professorn på KTH:s hemsida.
Källa: KTH (www.kth.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *