Nya böteskrav mot Akademiska Hus

Akademiska Hus fortsätter att genomföra inköp utan att följa lagen om offentlig upphandling. Konkurrensverket vänder sig därför, för tredje gången på tre år, till förvaltningsrätten med krav på upphandlingsböter mot det statliga fastighetsbolaget.
– Överträdelserna är särskilt allvarliga eftersom de fortsätter regelmässigt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom. De aktuella ansökningarna om upphandlingsskadeavgift rör sex olika anskaffningar av tjänster och byggentreprenader som Akademiska Hus genomfört utan att följa lagen om offentlig upphandling. Det totala värdet på kontrakten uppgår till mer än 12 miljoner kronor.
Nyligen, den 10 juni 2014, dömdes Akademiska Hus att betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift/böter av Förvaltningsrätten i Umeå för en otillåten direktupphandling. Det handlade då om en upphandling som det tidigare dotterbolaget Akademiska Hus Norr AB gjort i samband med byggentreprenadarbeten vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. I domen fann förvaltningsrätten att Akademiska Hus Norr omfattades av lagen om offentlig upphandling. Akademiska Hus har överklagat domen till kammarrätten, som har meddelat prövningstillstånd.
– Förvaltningsrättens dom mot Akademiska Hus innebär ett stöd för vår uppfattning att Akademiska Hus ska följa upphandlingsreglerna i likhet med alla andra myndigheter och offentligt styrda organ, säger Dan Sjöblom.
Akademiska Hus har gjort gällande ett flertal formella invändningar i målet rörande Akademiska Hus Norr, invändningar som syftar till att någon rättslig prövning inte ska göras i frågan om Akademiska Hus omfattas av lagen om offentlig upphandling.
Konkurrensverket väljer därför nu att rikta nya böteskrav mot Akademiska Hus. Konkurrensverkets ansökningar om upphandlingsskadeavgift har lämnats in till Förvaltningsrätten i Göteborg. De yrkade bötesbeloppen uppgår till totalt 950 000 kronor.
Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *