Nya gränser under 2014

Förslaget om höjd gräns från juli 2013 välkomnas inte av alla, även om tröskelvärdet sänktes något vid årsskiftet 2014. Trots att EU-kommissionen i en förordning från årsskiftet höjde tröskelvärdet med drygt tre procent, blev den faktiska effekten för Sverige en sänkning tack vare en svagare krona jämfört med den tidigare omräkningstidpunkten.

Enligt Stefan Elg på Colligio finns en risk att upphandlingschefens makt kringskärs när allt mer av den offentliga köpkraften inom organisationen kommer att genomföras som direktupphandlingar.
– För många policydokument eller vedertagna rutiner idag inom upphandlande myndigheter medger att direktupphandlingar kan skötas direkt av de budgetansvariga enheterna utan att dessa behöva samråda med den centrala upphandlingsorganisationen. Myten att man vet bäst själv hur affären ska drivas är stark och svår att avliva.

– Vanans makt är dessutom stor och även om direktupphandlingen höjs från 271 tkr till 578 tkr i juli 2014, tror jag inte på några större formella maktförskjutningar om upphandlingsformen styr vem som får göra vad. Och med bibehållen formell makt över direktupphandlingen som upphandlingsform, så minskar det operativa inflytandet för upphandlingsorganisationen, tillägger Stefan Elg.

– De spår av anarki och den nonchalans som ofta finns mot ramavtal mm kommer att förstärkas om inte den politiska ledningen inser de kostnadsdrivande effekterna och markerar upphandlingsorganisationens naturliga maktroll inom organisationen, säger Stefan Elg.

Stefan Elg har varit med som deltagare, skribent och debattör inom området offentlig upphandling sedan Sverige anslöt sig till EU och LOU började gälla 1994. Först som en av ägarna samt mångårig chefredaktör för AnbudsJournalen, senare Allego, och numera alltså upphandlingskonsulterna Colligio. Dessutom väntar ytterligare sänkningar av gränsvärdet för tillåten direktupphandling, som nu ligger på 15 procent av kontraktsvärdet, men i remissförfrågan från socialdepartementet föreslås höjas till 32 procent av kontraktsvärdet.

EU-kommissionen aviserade redan den 13 december 2013 att nya gränsbelopp och gränsvärden var på gång, vilka är bindande för medlemsländerna. Ändå finns de nya beloppen inte med socialdepartementets utskick till remissinstanserna, vilket Stefan Elg kan tycka är märkligt även om det finns ledtider för tryck, med mera.

Tröskelvärdena från den 1 januari för varor och tjänster är (i kronor räknat) 1 806 427 utom för statliga myndigheter som ska tillämpa tröskelvärdet 1 169 378 kronor. För byggentreprenader gäller 45 256 666 miljoner kronor. De offentliga aktörer som lyder under LUF och LUFS har andra tröskelvärden, nämligen 3,6 miljoner kronor för varor och tjänster. För byggentreprenader är tröskelvärdet detsamma inom LOU och LUF/LUFS.

Som Offentliga Affärer tidigare rapporterat är flera förändringar på gång inom området offentlig upphandling. Dels ser en utredning under Eskil Nord över hur nytt EU-direktiv ska implementeras i svensk lag. Och dels bearbetas inom regeringskansliet Anders Wickmans tidigare upphandlingsutredning. Först i mitten av 2015 kan man tänka sig att riksdagen är redo att fatta beslut efter remissomgång, med mera. Tidigast år 2016 kan förändringarna börja gälla. På Upphandlingsdagarna 29-30 januari kommer de viktigaste förslagen till förändringarna att uppmärksammas på seminarier och på andra sätt. Colligio är då också på plats för fortsatta diskussioner kring svensk offentlig upphandling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *