Nya ledamöter i råd för upphand­lings­frågor

Rådet för upphandlingsfrågor är ett stöd för Konkurrensverkets tillsyn av de offentliga upphandlingarna. De åtta ledamöterna sitter på två år och väljs av Konkurrensverket.

Konkurrensverket har två råd knutna till sin verksamhet: rådet för forskningsfrågor och rådet för upphandlingsfrågor. Ledamöterna i råden utses av Konkurrensverket och från den 1 juli 2011 till den 30 juni 2013 kommer rådet för upphandlingsfrågor bestå av följande ledamöter:

Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola
Ulrica Dyrke, sakkunnig, Företagarna
Börje Hed, teknologie doktor, Samres AB
Rolf Höök, universitetslektor i juridik, Stockholms universitet
Charlotta Lindmark, chefsjurist, Trafikverket
Lars Parkbring, ordförande, AB Svenska Miljöstyrningsrådet
Gunnar Stålberg, upphandlingschef, Landstinget Dalarna
Eva Sveman, förbundsjurist, Sveriges kommuner och landsting

Det utgör ett forum för erfarenhetsutbyte i fråga om såväl allmänna upphandlingsfrågor som frågor om behovet av åtgärder för att stödja utvecklingen mot en effektiv och offentlig upphandling.

– De uppgifter som de rådgivande organen har är mycket viktiga och värdefulla för Konkurrensverket. Nya impulser och idéer, men också konstruktiv kritik, bidrar till att utveckla vårt sätt att arbeta, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *