Nya miljökrav vid upphandling

I sommar införs nya miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Avsikten är att fler resor och transporter ska utföras med mer energieffektiva och mer miljöanpassade bilar.

Myndigheter som köper bilar eller leasar dem i minst ett år ska vid upphandlingen beakta bilens energi- och miljöpåverkan under hela användningstiden. Energi- och miljöpåverkan kan anges i pengar och tas med vid utvärderingen av anbuden.

Riksdagen sa ja till förslaget att  i förra veckan, vilket innebär att den nya lagen gäller från den 1 juli 2011.

För att fullgöra de nya miljökraven måste den upphandlande myndigheten använda sig av en av två olika metoder:

1. Ange miljökraven för fordonet som teknisk specifikation. Upphandlande myndighet kommer att anta det anbud som har lägst pris eller det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

2. Ange miljökraven för fordonet som ett tilldelningskriterium. Upphandlaren kommer att anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

I båda fallen ska följande miljöaspekter beaktas:
– Energianvändning
– Koldioxidutsläpp
– Utsläpp av kväveoxider, partiklar och icke-metankolväten

Den första metoden, med teknisk specifikation, syftar inte till att harmonisera kraven utan det är den upphandlande myndigheten som anger kraven för fordonets energi- och miljöprestanda och det är tillåtet att ställa hårdare krav än vad som föreskrivs.

I den andra metoden, där tilldelningskriterium används, ska miljöaspekterna omvandlas till monetära värden enligt en särskild metod som är beskriven i lagen och förordningen.

Metoden går ut på att den upphandlande myndigheten ska beakta energi- och miljöpåverkan genom att driftskostnaderna för energianvändning, koldioxidutsläpp och utsläpp av vissa föroreningar under bilens livslängd, det vill säga tidsperioden från det att en bil köps in tills dess att den tas ur drift, omvandlas till ett värde i pengar.

Denna kostnad tas med vid utvärderingen av anbuden. Kostnaden innebär ett påslag på fordonspriset som tillsammans utgör ett justerat anbudspris vid utvärderingen.

Upphandlaren har möjlighet att, för båda metoderna, ställa andra krav eller kriterier än det som måste beaktas, t.ex. leveranstid. I så fall gäller bestämmelserna om tilldelningskriterier enligt LOU och LUF.

Källa: Transportstyrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *