Nya regler från den 1 januari

En rad nya lagar och regler börjar gälla i Sverige den 1 januari 2019, bland annat på upphandlingsområdet.
Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga 7,1 miljoner kronor. Det införs också en ny möjlighet att reservera upphandling av vissa välfärdstjänster till vissa organisationer, meddelar Upphandlingsmyndigheten.
Mer om detta på myndighetens webbplats: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/
”Reserverad upphandling”
Den 1 januari införs även en ny möjlighet att reservera upphandling av vissa välfärdstjänster till vissa organisationer. Detta förutsatt att de uppfyller särskilda krav: organisationen ska återinvestera vinst och lednings- och ägarstruktur ska vara grundad på personalens ägande eller aktivitet.
Riksdagen har även beslutat om Nya skatteregler för företagssektorn, bland annat begränsningar av ränteavdrag i företag.

Det stora skattepaketet
I det som har kallats ”det stora skattepaketet” finns bland annat beslut om att:

  • Ränteavdragen begränsas för företag
  • Bolagsskatten sänks 2019 och 2021
  • Expansionsfondsskatten sänks 2021
  • Skatteregler för leasing införs
  • Primäravdrag för hyreshus införs
  • Periodiseringsfonderna blir dyrare 

Fler behöver IVO-tillstånd
Från den 1 januari 2019 blir fler verksamheter tillståndspliktiga än vad som är fallet idag. Den nya lagstiftningen innebär också att tillståndsansökningar kommer att avgiftsbeläggas.
Det innebär att man behöver ett tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, för att bedriva någon av följande verksamheter:

  • Hemtjänst enligt socialtjänstlagen
  • Ledsagarservice enligt LSS
  • Biträde av kontaktperson enligt LSS
  • Avlösarservice i hemmet enligt LSS.

Högre löner, sänkt skatt
När det gäller privatpersoners ekonomi sammanfattade Dagens Nyheter detta på följande vis den 19 december 2018: ”Högre löner och pensioner, lägg därtill skattesänkningar – det betyder att de flesta får högre disponibel inkomst nästa år. Samtidigt kan inflationen äta upp inkomstökningarna för flertalet hushåll.”
Källor: Upphandlingsmyndigheten, Redovisningshuset, DN.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.