Nya statliga ramavtal för ekonomi­system

Med avtalsstart i vår finns nya ramavtal för ekonomisystem, som statliga myndigheter och vissa andra statliga organisationer kan avropa, däribland statens servicecenter. Leverantörerna är KMD och Unit4Agresso.

Ekonomistyrningsverket, ESV, har tecknat ramavtal för ekonomisystem med leverantörerna KMD och Unit4Agresso.

Leverantörerna har nu sex månader på sig att anpassa sina system efter ESV:s krav och det statliga regelverket. ESV testar sedan systemen och efter testerna blir det möjligt för myndigheterna att avropa systemen. Första avropen kommer att kunna ske tidigast i maj 2013.

– Jag är glad att vi kan erbjuda Sveriges myndigheter ramavtal med två moderna ekonomisystem. De nya ramavtalen kommer att spela en central roll många år framöver för att effektivisera den statliga administrationen, säger Mats Wikström, ESV:s generaldirektör.

Ramavtalen gäller i tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Därefter kan myndigheterna använda systemen i ytterligare åtta år. Avrop från ramavtalen görs genom förnyad konkurrensutsättning.

Myndigheten kan välja att själv svara för driften av ekonomisystemet eller att avropa ekonomisystemet inklusive driftservice. Ramavtalen innefattar också konsulttjänster inom området och option på integrationer med närliggande system.

Källa: ESV

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *