Nya steg för krisberedskap

SKL och MSB tar nya steg för att stärka och utveckla kommunernas krisberedskap. En överenskommelse om statlig ersättning har tecknats för 2014 och framåt.

– Att utveckla kommunernas krisberedskap ligger både i statens och kommunernas intresse. Överenskommelsen innebär tydligare mål, mer fokus på samverkan och bättre uppföljning vilket är en bra grund för detta arbete, säger Helena Lindberg, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Samarbete viktigt
Under perioden 2014-2018 införs ett samverkanstillägg som består av två delar. Den första delen är en ersättning som bland annat ska stimulera samverkan i övningsverksamhet och planering inför kriser.

Den andra delen är ett subventionerat abonnemangspris för radiokommunikationssystemet Rakel, som till exempel används av räddningstjänst, polis och ambulans. Genom subventionen ska det bli möjligt för fler kommuner att ansluta sig till Rakel. Syftet är att uppmuntra till ytterligare samverkan mellan kommunerna i deras arbete med krisberedskap.

– Det är det viktigt att kommuner samarbetar med varandra. De behöver också ha nära samverkan med myndigheter och med aktörer i näringslivet. Med det nya samverkanstillägget ger vi kommunerna bättre förutsättningar att utveckla krisberedskapen, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Källa: SKL

FAKTA
Överenskommelsen är en justering av ett tidigare avtal från 2004. Den reglerar vilken ersättning kommuner ska ha för de krisberedskapsuppgifter som de ansvarar för enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Det nya samverkanstillägget omfattar totalt 74 miljoner kronor per år. Hälften delas ut genom en så kallad samverkansersättning, andra hälften läggs på att ett subventionerat abonnemangspris för kommunikationssystemet Rakel. Det nya priset gäller från och med den 1 januari i år.
Källa: SKL

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *