Nya steg i arbetet med region­bildning

En ny lagstiftning föreslås för att underlätta för kommuner och landsting att komma överens om ekonomiska frågor när nya landsting ska bildas.

Idag saknas lagstiftning för övergångsstyre och utjämning vid bildandet av nya landsting. När landstingen i Skåne och Västra Götalands län bildades antog riksdagen särskilda tillfälliga lagar för dessa landsting. Utredningens förslag till permanent lagstiftning förbättrar förutsättningarna för kommuner och landsting att komma överens om hur effekter av en enhetlig landstingsskattesats och verksamhetsöverföringar ska regleras ekonomiskt. Det betyder att lokala och regionala initiativ om en ändrad landstingsindelning kan tas utifrån en tydligare och bättre grund.

Lagförslagen innebär att ett nytt landsting får lämna bidrag till kommunerna i landstinget för att motverka att landstingsbildningen leder till höjd kommunalskatt. Dessutom får kommunerna i ett nybildat landsting lämna bidrag till varandra för att utjämna de kostnadseffekter som följer av en ändrad uppgiftsfördelning mellan landstinget och kommunerna. Bidragen får bara lämnas under en övergångsperiod.

Den pågående utredningen kommer härnäst att pröva om det är möjligt att finna en lämplig geografisk gränsdragning för ändrad landstingsindelning i Norrland respektive Svealand. Utredningen ska efter önskemål även bistå landsting i andra delar av landet i frågor om ändrad landstingsindelning. Utredningen ska dessutom se över den statliga regionala förvaltningen och föreslå hur denna kan bli tydligare och mer samordnad.

Källa: Socialdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *