Nya tröskelvärden 2016

Europeiska kommissionen har beslutat om nya tröskelvärden från och med den 1 januari 2016.
Detta påverkar även direktupphandlingsgränserna som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena. Förändringarna innebär att tröskelvärdena och direktupphandlingsgränserna höjs något.
För upphandlande myndigheter gäller 3 820 645 kronor för varor och tjänster och 47 758 068 kronor för byggentreprenader. Gränsen för direktupphandling enligt LOU går vid 534 890 kronor och för LUF 993 368 kronor.
Se samtliga tröskelvärden på Upphandlingsmyndighetens webbplats:
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/nya-troskelvarden-fran-och-med-den-1-januari-2016/
Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet över den offentliga upphandlingen, skriver på sin webbplats:
Direktupphandling kan användas i  följande fall:  

  • om avtalets värde inte överstiger 534 890 kronor enligt LOU eller 993 368 kronor enligt LUF/LUFS 
  • om det finns synnerliga skäl
  •  om kriterierna för att få tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda. 

Vid direktupphandling görs ett undantag från lagens krav på annonsering och öppen konkurrens. EU-domstolen har uttalat att bestämmelser om undantag ska tolkas restriktivt och att det är den som åberopar undantaget som ska visa på omständigheter som gör undantaget tillämpligt.
Om en upphandlande myndighet anser sig har rätt att tillämpa en undantagsregel ligger bevisbördan för att alla förutsättningar för att tillämpa detta undantag är uppfyllda alltså på myndigheten. Förutom direktupphandlingsgränsens storlek gäller samma regler enligt LOU, LUF och LUFS för direktupphandling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *