Nyköping polisanmäler felfakturering

Nyköpings kommun har polisanmält en leverantör som man misstänker ha debiterat extra timmar för att kompensera ett lågt timpris.
– Man vet om att vi har begränsade resurser för uppföljning, säger Stefan Kindeborg, upphandlingschef i Nyköpings kommun, till OFFENTLIGA AFFÄRER.
Det var lokaltidningen SN som först avslöjade att Nyköpings kommun har polisanmält företaget Kempes Plåt och Klimatkontroll AB. Förfarandet att kompensera ett lågt timpris kallas ”överdebitering” av folk i byggbranschen. Fenomenet är välkänt, enligt tidningen.
Enligt avtalet med Kempes är timpriset 270 kronor. Detta är ett pris som aktörer i branschen anser är orimligt lågt, skriver SN. ”270 kronor, inklusive arbetsledare, bil med mera, det är ju helt omöjligt. Små ensamföretagare debiterar minst 390 kronor i timmen”, säger en anonym källa till lokaltidningen.
Det är oftast kommunens fastighetsenhet som avropar på det aktuella ramavtalet. Kommunen har satt summan 200 000 kronor som maxbelopp för avrop på löpande räkning. Uppdrag över den summan ska utsättas för en andra konkurrensutsättning.
– Timpris gäller alltså enbart mindre jobb, förtydligar Stefan Kindeborg. Om större jobba ska utföras, till exempel ombyggnad av en skola, så ska tre leverantörer tillfrågas i ny konkurrensutsättning.
Det förekommer en diskussion om timpriser i upphandlingsbranschen. SN nämner Göteborgs kommun som gick till domstol när de ansåg att en leverantör erbjöd ett timpris som var orimligt lågt.
I Nyköping har man valt metoden att genomföra stickrpov kombinerat med en klausul i avtalet som anger att upprepad feldebitering är skäl för hävning av kontraktet.
Enligt tidningen kan Nyköpings kommun ha betala tiotusentals kronor för mycket. SN säger sig ha tagit del ”hemligstämplad” dokumentation  som bland annat visar att ett jobb som skulle ha kostat knappt 19 000 kronor blev fakturerat närmare 45 000 kronor. Detta för att den aktuelle leverantören satte upp för många arbetstimmar på fakturan.
Ett annat exempel är hämtat från vårvintern 2014. Då renoverades taket på kommunens bibliotek och konserhall, Culturum. Fakturan till kommunen landade på runt 103 000 kronor, grundat på 226 timmars arbetstid, men enligt dokumentationen tog jobben i verkligheten 121 timmar.
Foto: Det historiskt berömda Nyköpingshus.Foto: Lars Haydeke.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *